Otvaranje međunarodne izložbe “Novi Karneval (na praznicima)” u Beogradu

106

Nakon prošlogodišnje street art akcije te radionica i izložbe organizirane povodom promocije kandidature Rijeke za EPK 2020, projekt Novi karneval se u ljetnom izdanju predstavlja u Beogradu. U suradnji s tamošnjom Uličnom galerijom u petak 17. srpnja, u 20.00 sati, otvoriti će se međunarodna izložba ilustracija “Novi Karneval (na praznicima)” na kojoj će se izložiti radovi domaćih i inozemnih umjetnika. Tako će uz “domaće snage” Džedaja, Šumskog, Tifani Rubi, Pekmez Med, Ojo Magico, Dunju Janković i Dragana Kordića Mor-a, biti predstavljeni i njemački umjetnik Boris Hoppek te talijanski umjetnik DEM.

Novi Karneval kao projekt od samih početaka svojim aktivnostima nastoji kroz različite kulturno – umjetničke discipline, kreativnost, edukaciju i eksperiment promišljati običaje i žive tradicije vezane uz maskiranje te pokladne i karnevalske prakse. Ideja o projektu proizašla je iz potrebe za generiranjem kvalitetnog kulturnog programa za vrijeme trajanja karnevala u Rijeci. Programa koji bi okupljao lokalne i inozemne umjetnike te pritom prezentirao različite umjetničke interpretacije spomenutih motiva. S obzirom da je jedan od ciljeva Novog karnevala i promocija na međunarodnoj razini, suradnja s Uličnom galerijom uslijedila je kao logičan korak naprijed u daljnjem stvaranju projekta.

Boris Hoppek
Boris Hoppek

Ulična galerija je jedinstveni izlagački prostor u Beogradu nastao revitalizacijom zapuštenog prolaza u samom centru Beograda kako bi se omogućilo korištenje javnog prostora za galerijske svrhe, kao i šira dostupnost umjetnosti slučajnim (i namjernim) prolaznicima. Program galerije najčešće izlaže angažiranu umjetnost, a jedna od njenih bitnih karakteristika je ta da je otvorena za afirmiranje mladih umjetnika.

Zanimljivo je da su u ovogodišnji izlagački ciklus također uvršteni autori i programi iz regije, tako su u travnju Beograđani mogli pogledati izložbu Igora Hofbauera, a jedna od sljedećih biti će ona Mirona Milića.

Komentari