Okruglim stolom zaključen EU projekt “Muzej budućnosti”

23

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka jučer je putem Zoom aplikacije održao okrugli stol „Usmjeri kulturu“ i time završio provođenje dvogodišnjeg projekta Europskog socijalnog fonda „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“.

Muzej je osnovao Građansko muzejsko vijeće (GMV) i time implementirao prvi nacionalni model sudioničkog upravljanja u muzejima. 

Vana Gović uvodno je podsjetila kako je Muzej u suradnji s petero partnerskih organizacija civilnog društva (Maticom umirovljenika Rijeka, Udrugom slijepih PGŽ-a, Kreativnim kolektivom Kombinat, Udrugom Žmergo te Centrom za poticanje darovitosti Rijeka) osnovao Građansko muzejsko vijeće (GMV) i time implementirao prvi nacionalni model sudioničkog upravljanja u muzejima. Sastavljeno od organizacija civilnog društva s mandatnim razdobljem od 3 godine, Građansko muzejsko vijeće svojim će radom pridonositi demokratizaciji i otvaranju muzeja prema zajednici te poticanju građana na uključivanje, predlaganje, osmišljavanje i provedbu muzejskih programa u skladu s interesima i potrebama lokalne zajednice.

Kao dodatne vrijednosti projekta Vana Gović ističe ukupno 250-ero polaznika, iz naše i susjednih županija, koji su prošli edukativne programe i time osvijestili dobrobiti sudioničkog upravljanja u kulturi te unaprijedili svoje kapacitete za njegovo provođenje.  Istaknula  je i brojne programske aktivnosti ostvarene kroz projekt, poput izložbe Nevidljive granice koju su kurirali članovi 1. saziva GMV-a te osnivanja prve Civilne muzejske zbirke čije predmete, putem digitalne platforme, odabiru sami građani.

Rastanak sa starim sazivom te prvo javno predstavljanje novih organizacija-članica Vijeća

Jučerašnji okrugli stol iskorišten je i za rastanak sa starim organizacijama-članicama, partnerima na projektu “Muzej budućnosti” teza prvo javno predstavljanje organizacija-članica 2. saziva Građanskog muzejskog vijeća. Među 7 prijava pristiglih na Javni poziv, “stare“ su članice odabrale četiri nove udruge koje će nastaviti njihovim stopama iduće 3 godine. Odabrana je Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga u kulturi “Stol“ Kraljevica, Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” Rijeka, Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ te Kreativni kolektiv Kombinat kao reizabrana članica.

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ svoja je očekivanja u radu GMV-a sažela riječima: „Želimo muzej koji bi posjetili i naši korisnici te koji bi ih objeručke prihvatio. Za nas, to je važan dio demokratizacije – ulazak u jednu stamenu strukturu poput muzeja, koja je upravo suprotna vrlo krhkim, senzibilnim i socijalno isključenim ljudima s kojima radimo.“

Predstavljanje priručnika „Usmjeri kulturu“ o sudioničkom upravljanju muzejima

Okrugli stol bila je i prilika za predstavljanje priručnika o sudioničkom upravljanju muzejima „Usmjeri kulturu“ autorice Vane Gović. Upravo je malobrojnost realiziranih primjera sudioničkog upravljanja u kulturi, potaknula muzej da iskustvo rada GMV-a objedini i prenese na papir. Svrha priručnika je omogućiti djelatnicima ustanova u kulturi, civilnog sektora kao i lokalne uprave, uvid u sve korake razvijanja i primjene jednog specifičnog modela sudioništva kako bi i sami pokrenuli slične procese u vlastitim radnim sredinama.

Priručnik je dostupan i u digitalnom obliku na linku: https://issuu.com/leajurin3/docs/mb_priprucnik_fin_issue

Što je dosad kod nas učinjeno na području sudioničkog upravljanja u kulturi?

Od gostujućih predavača na okruglom stolu mogle su se čuti i druge riječke inicijative koje u svojem radu računaju na uključivanje zajednice. Boris Nonitović iz Saveza udruga Molekula osvrnuo se na provođenje projekta “Žiroskop” te promišljao o izazovima i benefitima uspostave sudioničkog modela upravljanja prostorima Filodrammatice i OKC Palach. Kristijan Benić, voditelj marketinga i inovativnih projekata Gradske knjižnice Rijeka, podijelio je s nazočnima iskustvo Dječje kuće kao sudioničkog modela upravljanja više gradskih ustanovau kulturi. Dok je Marija Katalinić, voditeljica sudioničkih programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture iznijela primjer sudioničkog upravljanja između poslovnog, javnog i civilnog sektora ostvarenog unutar projekta Rijeka 2020, te otvorila temu njegove održivosti po završetku projekta.

Predstavljanje promotivnog videa

Okrugli stol završio je predstavljanjem promotivnog vide projekta „Muzej budućnosti“ koji u kratkoj formi ilustrira edukativne, programske i diskurzivne aspekte u radu Građanskog muzejskog vijeća. Video je dostupan na Muzejskom Youtube kanalu:

Info o projektu Muzej budućnosti:

Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja (UP.04.2.1.04.0182)

Projekt se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., prioritetne osi 4. Dobro upravljanje.

Projekt se provodi s ciljem poticanja zaposlenika Muzeja, jedinica lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva na suradnju, uzajamno jačanje kapaciteta, umrežavanje te razvijanje inovativnog modela sudioničkog upravljanja u kulturi.

Aktivnosti projekta uključuju formiranje i uspostavu Građanskog muzejskog vijeća kao platforme koja će omogućiti uključivanje zajednice u rad Muzeja te uspostavu modela suradnje između zaposlenika ustanova u kulturi i civilnog društva, provedbu edukacija za jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja namijenjenih civilnom sektoru te zaposlenicima civilnog i javnog sektora. Aktivnosti projekta uključuju i provedbu promotivne kampanje koja za cilj ima jačanje svijesti o važnosti participacije zajednice u kreiranju kulturnih sadržaja namijenjenih istoj.

Građansko muzejsko vijeće predstavlja instrument demokratizacije Muzeja, platformu koja će organizacijama civilnog društva te širem građanstvu omogućiti da se uključi i sukladno svojim potrebama usmjerava djelatnost muzeja. Ujedno, takav model suradnje osigurat će neophodnu komunikaciju Muzeja s lokalnom zajednicom te olakšati primjenu participativnosti u kulturi.

Trajanje projekta: 29.10.2018. – 29.10.2020. – Prvobitno je projekt trebao trajati do 29.6.2020. no produljen je za dodatna 4. mjeseca do 29.10.2020. zbog nemogućnosti ispunjenja svih aktivnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Ukupan budžet projekta: 742.896,03 HRK

Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije u iznosu od 631.461,63 kuna, odnosno 85 % bespovratnih sredstava.

Komentari