Ni jedna žrtva više – ni jedna žena manje: U 2022. godini u Hrvatskoj ubijeno je 13 žena

89
nasilje nad ženama

Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama organizira javnu akciju „Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje“ u 11 gradova u Hrvatskoj kojom se pridružujemo globalnoj kampanji za uvođenje Međunarodnog dana protiv femicida.

U 2022. godini u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena. Hrvatska je u samom vrhu, među tri najgore  zemlje u Europskoj uniji po broju femicida.

Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.

Javna akcija – Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje održat će se u Rijeci ispred HNK Ivana pl. Zajca u 13:30 sati.

Istraživanja EU instituta za rodnu ravnopravnost pokazala su da upravo niža stopa integracije tj. primjene načela ravnopravnosti spolova u društvu dovodi do veće stope femicida, što možemo direktno povezati s činjenicom da Hrvatskoj nedostaju glavne strategije za ravnopravnost spolova i nasilje nad ženama.

Iako je još Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova iz 2001. godine predviđeno donošenje Nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama, do danas nije donesena takva strategija koja bi obuhvaćala sve oblike nasilja i pružala strateški pristup, a već 7 godina nemamo ni Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova!

Sve ovo pokazuje da Vladu i političku elitu u Hrvatskoj ubojstva žena iskreno ne zabrinjavaju. Nije ih briga.

Organizacije Ženske mreže Hrvatske će 6. prosinca 2022. simboličkim javnim akcijama upozoriti na porast broja ubojstava žena i ravnodušnost vlasti prema toj temi.

Traži se:

  1. hitno donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu;
  2. tretiranje femicida kao zasebnog specifičnog kaznenog djela;
  3. izmjene zakonodavstva koje će omogućiti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo kroz kaznenu sferu.

 

Komentari