Međunarodna konferencija ‘Suverenitet ili nacionalizam?’

26

U Rijeci će se u utorak 21.11. s početkom u 10 sati u riječkoj gradskoj vijećnici održati međunarodna konferencija pod nazivom ‘Suverenitet ili nacionalizam?’. Konferenciju organiziraju udruga Slobodna Država Rijeka i Fondacija Coppieters. Analize fenomena suverenosti i razlike između ova dva koncepta u svojim rasprava dotaknuti će se filozofi, politolozi i kulturolozi iz raznih europskih zemalja pa će na konferenciji u Rijeku sudjelovati stručnjaci iz Sardinije, Južnog Tirola, Slovenije, Mađarske, Kurdistana, Srbije, Kanade i Hrvatske.

Konferencija će razmotriti koji od ova dva koncepta više pridonosi promicanju miroljubivih i uključivih društava za održivi razvoj, osiguravanju pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama.

Sudionici:

Damir Grubiša: Suverenitet nacionalne države kao prepreka daljnjoj europskoj integraciji/Sovereignty of the Nation-State as an obstacle to further European integration

Antonello Nassone: Suverenost i nacionalizam izvan okvira moderne države/Sovereignty and nationalism beyond the modern state

Ezio Giuricin: Slobodni gradovi između autonomije i samoodređenja/Free Cities Between Autonomy and Self-Determination

Orhan Kiliç: Politički koncept demokratskog konfederalizma/The political concept of Democratic Confederalism

Gabor Zsigmond: Nacionalizmi i autonomija:Demonstracije i bombardiranja protiv Riječkog tramvaja/Nationalisms and Autonomy: Demonstrations and Bombings Against the Fiume Tram

Čedomir Stojković: Hibridni napad na suverenost,nacionalizam kao geopolitičko oružje I potreba kreiranja novog identiteta/Hybrid Attack on Sovereignty, Nationalism as a Geopolitical Weapon,and the Need for Creating a New Identity

14:00 popodnevni dio konferencije:

Marko Medved: Kršćani prema nacionalizmu (isuverenizmu) jučer I danas/Christians towards Nationalism (and Sovereignty) Yesterday and Today

Marco Manfrini: Demokracija van granica:Demokratsko načelo kao instrument suvereniteta/Evolution of National Ideals and Minority Aspirations: From National States to Self-Determination in Europe

Ljubinka Toševa Karpowicz: Suverenitet – neophodnost redefinicije/Sovereignty – the necessity of redefinition

Ivan Jeličić: Razmišljanja o autonomiji Fiume/Rijeke, trajna karakteristika grada u 20. Stoljeću/Reflections on Fiume/Rijeka’s Autonomy, a Persisting Trait of City’s 20th Century

Daniel Turp – Sovereignty, nationalism and the right of Self-Determination

16:30 Rasprava

17:00 Zaključak i kraj konferencije

Ulaz na predavanja je slobodan, a konferenciju će biti moguće pratiti i putem YouTubea i zoom kanala. Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86724872507

Komentari