LitLink – festival koji povezuje

Lit link festival ili Književna karika teži dvosmjernoj razmjeni novih informacija i dugoročnom povezivanju hrvatske književnosti sa svjetskim tokovima

273

Književna karika ili Lit Link festival teži, ne samo događajnosti i obogaćivanju kulturne ponude naših gradova, nego i dugoročnim efektima u inozemnom plasmanu hrvatske književnosti. Uz predstavljanje stranih i domaćih autora, festival se paralelno usmjerava i na promociju domaće književne scene kod stranih urednika i izdavača koji su njegovi jednako važni gosti.

Na čitanjima i razgovorima u tri grada (Pula, Rijeka, Zagreb) domaća publika otkriva iznimno zanimljive strane autore, a značajan broj hrvatskih autora predstavlja svoj rad, kako publici, tako i zainteresiranim stranim gostima.

Nakon uspješna prva dva izdanja – koja su oba urodila i konkretnim interesom američkih nakladnika za hrvatsku književnost – festival ove godine, osim nove postave domaćih autora, okuplja francuske pisce i urednike. Lit Link festival teži dvosmjernoj razmjeni novih informacija i dugoročnom povezivanju hrvatske književnosti sa svjetskim tokovima.

Benoît Virot (Le Nouvel Atilla), Evelyne Lagrange (Gaia Éditions), Marion Duvert (Seuil), Dominique Bordes (Monsieur Toussaint Louverture) i Emmanuelle Collas (Galaade)
Benoît Virot, Evelyne Lagrange, Marion Duvert, Dominique Bordes i Emmanuelle Collas

Program:

ZAGREB / 26.08.2015. (pretprogram u suradnji s Močvarom)
Klub MOČVARA, Trnjanski nasip bb / 18:00 – 19:30
Predstavljanje urednika: Dominique Bordes (Monsieur Toussaint Louverture), Emmanuelle Collas (Galaade), Marion Duvert (Seuil), Evelyne Lagrange (Gaïa Éditions), Benoit Virot (Le Nouvel Atilla)
Čitaju: Asja Bakić, Iva Hlavač, Davor Ivankovac, Ivan Zrinušić

PULA / 27.8.2015.
PRAKSA, Prolaz kod zdenca 1 / 20:00 – 22:30
Čitaju: David Fauquemberg, Nenad Popović, Albena Dimitrova, Amir Alagić, Slađana Bukovac, Dominique Fabre, Nikica Petković, Jerko Bakotin, Armand Gauz, Željka Horvat Čeč
Glazbena pratnja: Samuel Rouesnel – Samuelito

RIJEKA / 28.8.2015.
ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA, Sveti križ 33 / 20:00 – 23:30
20,00 – Razgovor s gostujućim urednicima: Buzz Poole / Američko čitanje hrvatskih klasika (Marinković, Krleža, Kamov)
21,00 – Čitaju: Dominique Fabre, Damir Karakaš, Albena Dimitrova, Kristian Novak, Marko Pogačar, Armand Gauz, Vedrana Rudan, Željka Horvat Čeč, David Fauquemberg
Glazbena pratnja: Samuel Rouesnel – Samuelito

ZAGREB / 29.08.2015.
U DVORIŠTU, Jurja Žerjavića 7 / 19,00 – 23:00
Razgovor: Dominique Bordes (Monsieur Toussaint Louverture), Emmanuelle Collas (Galaade), Marion Duvert (Seuil), Evelyne Lagrange (Gaïa Éditions), Benoit Virot (Le Nouvel Atilla)
Čitaju: Branko Maleš, David Fauquemberg, Dražen Katunarić, Armand Gauz, Krešimir Bagić, Albena Dimitrova, Sibila Petlevski, Dominique Fabre, Zoran Ferić
Glazbena pratnja: Samuel Rouesnel – Samuelito

Informacije o festivalu možete pratiti i na Facebook stranici. Organiziran je u okviru manifestacije Rendez-vous, Festival Francuske u Hrvatskoj, a organizator festivala je Hrvatsko društvo pisaca (HDP).

Komentari