Komični morski ježinci

133

Dinko Svoboda, kazališni, operni redatelj i slikar faune i flore Jadrana na kraju 9. decenije života ostaje vjeran svom poslanju i predstavlja morsko dno sa stotinjak minijatura morskih ježinaca ispreplićući pritom tu svoju opsesiju utiscima dugogodišnjeg rada u muzičkom teatru i to tako da se uljani a grafiti ježinaca povremeno pretvaraju u komične maskice, te daju naslutiti autorov ironičan odnos prema svijetu i životu.

Rođen je u Rijeci 1924. godine. Flora i fauna Jadrana su osnovne teme gotovo cjelokupnog slikarskog opusa,koji odiše romantičnim senzibilitetom čovjeka i poetskim nabojem pjesnika, Izrazit je eksperimentalist, osebujne tehnike i minuciozne izvedbe s brižljivo njegovanom fakturom. Njegove se slike nalaze u mnogim galerijama i privatnim zbirkama širom svijeta. Dobnik je mnogih nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu.

Komentari