Jeste li za virtualnu šetnju Muzejom pomorske baštine Slovenskog primorja, Istre i Kvarnera?

18

Na online stranicama Muzeja mala barka od sada možete posjetiti i virtualni Muzej pomorske baštine Slovenskog primorja, Istre i Kvarnera i upoznati pravo bogatstvo pomorskog naslijeđa koje čini bitan dio identiteta stanovništva i to na ovoj poveznici. Virtualni muzej pokrenuo je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka kao rezultat istraživanja i povezivanja s čuvarima pomorske baštine na sjeveroistočnom Jadranu, a partneri na projektu su i Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera, Udruga i Ekomuzej „Kuća o batani“ Rovinj, Občina Izola, Turistično združenje Izola, Občina Piran i Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. Spomenuta istraživanja provedena su u sklopu projekta EU pod nazivom „Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana“ iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., a sam projekt trajao je od listopada 2016. do ožujka 2019. godine. Projekt nudi mogućnost povezivanja pograničnog područja s jedinstvenom turističkom ponudom temeljenoj na tradiciji i priči o pomorskoj baštini.

Pomorska baština u virtualnom muzeju Mala barka predstavljena je kroz kategorije: arhitektura vezana uz pomorstvo, objekti pomorske signalizacije, muzejske ustanove, interpretacijski centri, zbirke i posjetiteljski centri, spomenici, spomen ploče s pomorskim titularima i motivima, kulturno-povijesna baština u priobalju i podmorju.

Komentari