Izložba “Rudnici kulture” otvara se na riječkoj Akademiji primijenjenih umjetnosti kao dio popratnog programa 3. Bijenala industrijske umjetnosti – Ravno u sunce

20

U utorak 27. listopada, u 13 sati na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci otvorit će se izložba Rudnici kulture kao dio popratnog programa 3. Bijenala industrijske umjetnosti Ravno u sunce. Na drugom katu, ispred dekanata, predstavit će se radovi umjetnik/ca: Helidona Gjergjia, Irene Lagator Pejović, Daria Šolmana, umjetničkog kolektiva Autopsia i Laibacha, Vladimira Kneževića i Nikole Pijanmanova.

Rudnici kulture je suradnička platforma na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama s područja nekadašnje Jugoslavije, te od 2017. u jugoistočnoj Europi. Do sada je obavljeno istraživanje te je prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljene su 2 monografije, dokumentarni video te vodič kroz rudarsku baštinu područja nekadašnje Jugoslavije. Realizirano je 5 izložbenih turneja s 18 izložbi i s radovima 10 suvremenih umjetnik/ca iz regije. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica i tribina te web portala rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji.

Nikola Pijanmanov_Nailed Windows

Putujuća izložba  Rudnici kulture – Od industrijske do umjetničke revolucije pokrenuta je 2014. kada je realizirano ukupno 8 izložbi (Nova galerija DDT – Trbovlje, Stavba opuščene rudniške strojnice “INZAGHI”, Idrija/SI; Kulturno-obrazovni centar Boljevac, Centar za kulturu i umetnost Aleksinac/RS; Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac/ME; “Radnički dom” Rudnika mrkog uglja Banovići, Muzej Kozare, Prijedor/BA), nastavljena je 2015. godine turnejom po Srbiji (Remont Galerija, Beograd i Otvoreni prostor, Majdanpek) i Makedoniji (Muzej grada Strumice i bivši rudnik). Godine 2016. održana je izložba u Centru za kulturu Mojkovac (Crna Gora) te na Kosovu (Priština, Prizren i Trepča). Godine 2017. tijekom izložbene turneje po Albaniji (Tirana, Bulqiza) u program izložbe je po prvi put uključena i instalacija SUBPOLIS, Metal Gurua. Godine 2018. instalacija je postavljena u rumunjskom rudniku soli Salina Turda, a izložba Rudnici kulture u Školi primjenjenih umjetnosti u Cluju. Prošle je godine izložba postavljena u Narodnoj biblioteci Bor, a u narednoj godini gostovat će u Grčkoj na otoku Leros.

Cilj projekta je osvještavanje lokalnih zajednica u svrhu (re)valorizacije rudarsko-industrijske baštine, kao i njene prenamjene u kulturne i turističke svrhe. Stoga ovu putujuću izložbu čine umjetnici upravo iz navedenih regija, a sa svakim novim gostovanjem pridružuje joj se novi izlagač, koji dolazi iz ciljanog lokaliteta.

Helidon Gjergji_Minefields

Projekt “Rudnici kulture” u 2020. godini sufinanciraju Zaklada Kultura nova i Istarska županija.

Komentari