Izložba Ratna propaganda u Vojvodini 1941.-1945.

169

U Muzeju Grada Rijeke u utorak 6. ožujka otvara se gostujuća izložba „Ratna propaganda u Vojvodini 1941.-1945., autorice Kristine Meneši, kustosice – povjesničarke Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Cilj izložbe je posjetioce upoznati s propagandnim utjecajima kojima su bili izloženi Vojvođani u vrijeme Drugog svjetskog rata u Bačkoj, Banatu i Srijemu.

Eksponati na izložbi grupirani su u sljedeće cjeline: propaganda Narodnooslobodilačkog pokreta, nacistička propaganda, propaganda NDH, kolaboracionistički tisak i mađarska okupacijska propaganda. U okviru okupacijske propagande poseban dio posvećen je antižidovskoj i antiboljševičkoj propagandi te njenom uplitanju u različite aspekte svakodnevice – od krštenja preko vjenčanja, raznih zabava, crkvenih obreda, sporta do pogrebne ceremonije. Pobjednička propaganda, propaganda NOP-a, kako ratna tako i ideološka, predstavljena je brojnim sredstvima: proglasima, novinama, letcima i plakatima koje uslijed objektivnih okolnosti nastanka, sve do pred kraj rata, odlikuje tehnički primitivna izrada. Za razliku od nje, okupacijska propaganda raspolaže širim spektrom sredstava, od kojih su na izložbi predstavljeni letci, novine, knjige, plakati, razglednice, poštanske markice, filmski časopisi, razne manifestacije u javnom prostoru čija je propagandna uloga bila kako eksternih, tako i internih obilježja.

Osim samih propagandnih sadržaja izloženi su i neki od aparata za njihovu reprodukciju – geštetner, vojna radio-stanica, pisaća mašina, fotoaparati iz tridesetih godina XX. stoljeća, gramofon, radio-aparati i kinoprojektor.

Veliki broj izabranih predmeta stavljen je na raspolaganje publici na efektan način koji posjetioca ne opterećuje, već mu omogućuje različite nivoe angažmana i percepcije. Izložbu prati i katalog koji tumači povijesni kontekst izložbe, tj. Drugi svjetski rat u Vojvodini, ali i upućuje u osnove pojma propagande, njene vrste, tehnike i sredstva.

Komentari