Izložba “Batik nije pomoćna grafička tehnika” u Galeriji Laurus: Branki Marčeti Gregorić u spomen

78
Vladimir Gudac 2028 Sri Lanka, batik na platnu

Cecilija Branka Marčeta Gregorić rođena je u Virovitici 1939. godine, a napustila je ovaj svijet u Opatiji, 2022. godine. Cijeli svoj radni vijek bila je aktivna pedagoginja likovne kulture u osnovnoj školi u Opatiji. Vodila je i osmišljavala (uglavnom volonterski) razne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta i njihove učitelje u mnogim mjestima u Hrvatskoj.

Osmislila je i objavila u obliku samoizdanja i priručnik sa uputama o radu u tehnici batika 2008. godine.

BMG kompozicija,1998. batik
Njezina osobno-izlagačka aktivnost počinje 1958. godine i doseže do 2014. godine retrospektivom upriličenom u povodu promocije monografije o njezinom umjetničkom i pedagoškom radu.

Za svoj rad dobila je više priznanja i nagrada. Osobito je važno napomenuti da je dobitnica Nagrade grada Opatije za životno djelo, na području kulture.

Batikom kao tehnikom likovnog izraza počela se intenzivnije baviti 1973. godine na poticaj navoda u jednon od tadašnjih priručnika za rad sa osnovnoškolskom djecom koji je potpuno krivo navodio da je: “Batik pomoćna grafička tehnika“, što je potpuno krivo, a pedagoški izrazito štetno.

Marčeta, autoportret, batik 1974.

Od prvog dodira sa tom kvazi odrednicom batika, do samog svog kraja stvaralačkih snaga Marčeta je svojim autorskim umjetničkim radom i mnogobrojnim satima pedagoškog rada sa učenicima osnovnoškolskog uzrasta, ostvarila do tad neviđene rezultate. Raznim ustanovama ostavljamo da revaloriziraju njezin rad kao materijalnu baštinu. Preporuka pak ide likovnim kritičatima i teoretičarima da se temeljitije suoče sa jedinstvenim opusom ove autorice u okviru europske vizualne kulture.

Njoj u spomen, u petak, 10. veljače u 19 sati u Galeriji Laurus u Lovranu otvara se izložba polaznika radionice batika 2008. godine pod nazivom “Batik nije pomoćna grafička tehnika”. Izlažu Koraljka Jukić, Goran Kosić, Tijana Mihailović i Iva Santini te Vladimir Gudac.

O IZLOŽBI

“Bio sam učenik Branke Marčete tijekom 1964. i 1965.godine u Osnovnoj školi u Opatiji. Kada sam tijekom akademske godine 2006. /2027. preuzeo mjesto predavača na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci zamolio sam je da nekolicinu tadašnjih studenata/studentica/ uključi u radionicu batika koju je tada, dobrotom uprave škole (jer je umirovljena 1994. godine) volonterski vodila za neke osobito zainteresirane učenike. Radionica sa studentima/ studenticama događala se jedanput na tjedan popodne tijekom 2008.godine u staroj snovnoj školi na Voloskom, u jednom razredu, koji je možda bio upravo ona soba rodilišta u kojoj sam rođen 1951. godine. Radionicu je pohađala nekolicina osobito motiviranih i uspješnih budućih magistara i magistrica primijenjenih umjetnosti.
Sada, kada je prošlo dovoljno vremena od tog naukovanja i kada, od nedavno, mađu nama nema naše profesorice Marčete, najmanje što možemo je pokazati rezultate rada te izuzetne radionice. To činimo Marčeti u spomen i zahvu.
Izložba sadrži izbor slika rađenih u tehnici batika na način unaprijeđene metode i iskustva kako je to podučavala profesorica Marčeta”, kaže Vladimir Gudac

SLIKE IZLAŽU:
Koraljka Jukić

Rođena u Rijeci 1980. Diplomirala na Ekonomskom studiju u Rijeci 2006 i Magistrirala 2011. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Od 2010. godine na dalje izlaže svoje radove i vodi razne intermedijalne radioinice sa mladima različitih uzrasta.

Goran Kosić

Rođen u Rijeci 1982. Magistrirao 2012. na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Više puta izlagao. Ostvario više slikarskih radova u javnom prostoru.
Radio kao pedagog likovne kulture, a od 2022. je umjetnički suradnik na području digitalnog slikarstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Goran Kosić,povorka 2008,batik na platnu
Tijana Mihailović

Rođena u Šibeniku 1986. godine. Magistrirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2014. godine. Od 2013. kreira vlastitu marku Ruk-sak. Bavi se intermedijalnim i umjetničkim radom.

Tijana Mihailović 2008, batik na platnu
Iva Santini

Rođena 1988. godine u Rijeci. Magistrirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2013. godine. Instruktorica grupnog fitnesa, interaktivnih treninga u sklopu projekta Terosol, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Iva Santini 2008. batik na platnu

Na izložbi su još izloženi radovi izvedeni teknikom batika:
Cecilija Branka Marčeta Gregorić, Virovitica 1932- Opatija 2022.
Autoportret iz 1974. i Kompozicija iz 2008.
Vladimir Gudac, rođen Opatij (Volosko)i 1951.
Slike Iz serije Sri Lanka 2008.
Radno vrijeme: utorak, srijeda, petak: 17 – 20h četvrtak, subota: 10 – 13h nedjelja, ponedjeljak: zatvoreno

Izložba je dio programa ART- LAURUS 2022. Umjetnička organizacija P.A.L.
Program je financiran sredastvima Općine Lovran i PGŽ-a.

L.B.

Komentari