Interkulturalni dijalog starih spisa

186
Interkulturalni dijalog starih spisa

Velika izložba naziva Židovi, kršćani i muslimani. Interkulturalni dijalog starih spisa. održava se u Bečkoj nacionalnoj knjižnici od 7. svibnja, a bit će otvorena  sve do 7. studenoga. U okviru izložbe

predstavljaju se naslovi četiriju velikih pisanih kultura koje su obilježile europski srednji vijek: grčko-bizantska, latinska, arapska i židovska. Temeljna zamisao ove izložbe je pomiriti različitosti stavljajući

u središte pažnje interkulturalni dijalog ovih kultura te izložbom takvu poruku snošljivosti respekta prenijeti na posjetioce. Izložba nudi znanstvena područja koja su najviše doprinijela razvoju naših kultura, a to su medicina, astronomija i astrologija. Među najzanimljivijim izlošcima sigurno je Bečki Dioskurid i medicinski rukopis iz Hipokratova pera. Prema UNESCO-u 2010. godina je godina zbližavanja

različitih kultura pa je ova izložba zasigurno dobar primjer na ukazivanje na različitosti i vrednovanje dostignuća i drugih kultura.

Komentari