Edo Murtić

622

Edo Murtić – prijedlog donacije Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj predstavlja ostavštinu slikara Ede Murtića čija je obitelj odlučila darovati Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj više od tisuću i petsto umjetničkih djela nastalih tijekom gotovo šest desetljeća. Izložba donacije označuje početak njezina prerastanja u instituciju koja će Murtićevu opusu, pogodnom da odrazi globalne značajke zrelog modernizma, defi nirati i pozicionirati specifi čnost formalnog i kulturološkog fenomena stvaralaštva našega prostora unutar internacionalnog umjetničkog diskursa Murtićeve epohe. Za trajanja izložbe u drugoj polovici siječnja 2011. godine u MSU će se održati međunarodna tribina koja će javno razmatrati ustrojstvo, formate, funkcioniranje te programsku praksu srodnih institucija utemeljenih na ostavštini Murtićevih suvremenika i osobno mu bliskih umjetnika poput Emilia Vedove, Antonia Tapiesa i Alberta Burria. Opus Ede Murtića obilježio je hrvatsko slikarstvo dvadesetog stoljeća i predstavlja jedinstven fenomen na području kulture i umjetnosti te društvenog angažmana u burnim povijesnim razdobljima.

Komentari