Dječji odjel Stribor privremeno se zatvara zbog priprema na Dječjoj kući

13

U kompleksu “Benčić” gradi se Dječja kuća, u sklopu koje će se nalaziti i Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka. Počeo je proces priprema za život u Dječjoj kući u kojem je potrebno napraviti iskorake i na planu organizacije knjiga odnosno načina snalaženja među obiljem naslova. Zato će od 17. lipnja do 3. kolovoza Dječji odjel Stribor biti zatvoren.

Knjižnica napominje da svi koji moraju knjige vratiti u Dječji odjel Stribor moći će to učiniti u prostoru pokraj Odjela, tzv. Labosu ili Stakleniku kroz prvih tjedan dana od zatvaranja, a potom kroz cijelo razdoblje u kutiju ispred odjela.

Štiva za djecu tijekom narednih mjeseci moći će se posuditi u ograncima Zamet, Drenova, Trsat, Turnić, Knjižnici Čavle i Knjižnici Vid Omišljanin.

Kako bi se korisnici dobro snalazili u budućoj knjižnici, knjižničari iz Gradske knjižnice Rijeka tijekom ljeta provest će u pripremama novog rasporeda slikovnica i knjiga u dječjem odjelu. Naglasak je na boljem rasporedu signatura, oznaka prema kojima korisnici traže knjige, što će u novog knjižnici biti još efikasnije.

Slikovnice i knjige rasporedit će se i prema temi pa će djeca i roditelji lako pronaći ono što im treba: slikovnicu o životinjama, knjigu o dinosaurima, detektivski roman za djecu i sl.

Komentari