U sklopu Dana sv. Vida, zaštitnika Rijeke, održava se mnoštvo sportskih, vjerskih, kulturnih i zabavnih manifestacija.

Proslava sv. Vida oduvijek je za Rijeku bila značajan blagdan, a još se u XV. stoljeću 15. lipnja Dan sv. Vida slavio na poseban način.

Nakon 45. godina pauze, gradu je 1991. godine vraćen zaštitnik, a Rijeka je crkvenim svečanostima te nizom koncerata, izložbi, predstava i sportskih manifestacija pokazala kako je mediteranski grad prepoznatljiv po svojem zaštitniku i svecu.