© Schaub-Walzer _PID

Knjižnica Grada Beča smještena u zgradi bečkog poglavarstva raspolaže značajnom zbirkom pisama skladatelja Ludwiga van Beethovena. Sva pisma, njih ukupno 58, sada su digitalizirana i dostupna putem interneta.

Zbirka obuhvaća razdoblje od 1805. godine, kada je premijerno izvedena Beethovenova opera Leonore (kasnije Fidelio), do 1826. godine, nekoliko mjeseci prije smrti skladatelja. Pisma su uglavnom naslovljena na članove obitelji, plemićke mecene, pravnike, bankare, kolege, a najveći broj na skladateljeve izdavače Sigmunda Antona Steinera i Tobiasa Haslingera koje je Beethoven u pismima oslovljavao sa „Generalissimus“ i „Adjutant“.

Pisma izdavačima potječu prije svega iz 1816. i 1817. godine, kada Beethoven objavljuje 7. i 8. simfoniju, ciklus pjesama „Dalekoj voljenoj“ i sonatu za klavir op. 101.

Najznačajniji predmet zbirke pismo je upućeno Franzu Grillparzeru, u kojem Beethoven piše o Grillparzerovom libretu za operu „Melusine“.

Link na digitalnu knjižnicu:

http://www.digital.wienbibliothek.at/wbr/nav/classification/2029761