U Puli pronađeni povijesni ostaci

26
Izvor: Grad Pula

Sanacija urušenog kamenog potpornog zida u Ulici Castropola započela je 11. svibnja te su pronađeni vrijedni arheološki nalazi. Grad Pula osigurao je arheološki nadzor, a diplomirana arheologinja i povjesničarka umjetnosti Teodora Šalov nadzirala je čišćenje ostataka urušenog zida te iskope. Utvrđeno je da je u sjevernom dijelu postojao urušeni objekt, a ispod njegovih temelja nalazila se živa stijena. Na južnom dijelu otkriveno je 10-ak zidanih struktura.

„Prostor između zidova bio je zapunjen antičkim materijalom – šutom u kojoj su prevladavali veći komadi keramičkih tegula oker boje s tragovima žbuke, fragmenti stropne žbuke, fragmenti fresaka crvene, crne, oker i zelene boje, ponešto crjepova, klesanaca i fragmentarnih ulomaka amfora. Vertikalni zid otkriven u profilu urušenog zida, izrađen od pravilnih klesanaca, evidentno je antički, dok bi za ostale prema tehnici zidanja, širini zidova i kvaliteti, rekli da su nastali tijekom kasne antike i kasnije kroz srednji vijek“, istaknula je Šalov.

Nadalje, navodi kako je Anton Gnirs, povjesničar, arheolog i konzervator istraživao prapovijesne, antičke i srednjovjekovne spomenike u Istri, pa tako spominje i rimsku urbanu vilu na širem području urušenog zida.

184799
Izvor: Grad Pula

Nalazi fresko ukrasa i građevinskog materijala kao što su crijepovi i tegule, govore u prilog tome da se u blizini nalazio ili luksuzni rimski domus ili urbana rimska vila, zaključuje Šalov.
Navedeni arheološki nalazi najprije su, prema uputama Konzervatorskog odjela u Puli, geodetski i fotogrametrijski snimljeni, a potom je nalazište, u cilju zaštite istog, prekriveno geotekstilom i slojem drobljenog kamenog materijala – rizle, te su radovi na izgradnji novog armirano-betonskog zida nastavljeni. Dovršetak radova i asfaltiranje prometnice planira se početkom mjeseca lipnja.

Izvor: Grad Pula

Komentari