Izložba pod nazivom „Ljetopis“

93
Jasna Šikanja

Ova godine u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke u Galeriji Juraj Klović realizirati će se samostalna izložba Jasne Šikanja dobitnice prve nagrade na prošlogodišnjoj likovnoj manifestaciji Pul Kaštela na Trsatu.

LJETOPIS

Izložba u Galeriji Juraj Klović svojevrsna je prethodnica izložbi u Galeriji Kortil, koju pripremam za prosinac. Radovi nastaju prema dnevničkim zapisima iz «prostorne razmještenosti» u kojoj se u posljednjih nekoliko godina «nalazim». Za izložbu u Kloviću odabrala sam 12 grafičkih listova dubokog tiska – suhe igle i aquatinte, koji se oslanjaju na zapise s otoka Visa gdje sam boravila 2006. i 2007. godine. Kombinirala sam nekoliko matrica koje sam prethodno tiskala u crnoj boji. Tiskanjem u boji rekontekstualizirala sam ih u sasvim drugačiju likovnu cjelinu.

Jasna Šikanja rođena je 1964. godine u Rijeci. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, studij Likovnog odgoja i likovne umjetnosti. Magistrirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani na magistarskom studiju grafike. Predaje na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, na Katedri za grafiku. Izlagala na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Bakru.

Otvorenje izložbe biti će 24. 06. 2010. u 20,30 sati.

Komentari