Izložba hrvatskog dizajna

257

Izložba hrvatskog dizajna 0910″ ima za cilj pružiti uvid u kvalitetnu dizajnersku produkciju nastalu u protekle dvije godine ( prijavljeno ukupno 515 radova ), a nagrađivanjem autora istaknuti njihove ponajbolje dosege. Izlažu i natječu se dizajneri na području grafičkog dizajna, produkt dizajna i dizajna za elektroničke medije. U prigodi otvorenja izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt međunarodni žiri objavit će dobitnike nagrada u sedam kategorija za profesionalne sudionike te u pet kategorija za studentske radove.

Komentari