Udruga gradova je objavila javni poziv za ciklus nagrađivanja inovacija i najboljih praksi u lokalnoj samoupravi (INpuls2016.) na koji je i Grad Rijeka nominirao svoje projekte. INPULS će prikupiti, ocijeniti, nagraditi i promovirati inovacije i najbolje prakse pet kategorija: Grad gospodarstva, Grad suradnje, Grad građana, Grad kreative i Grad sporta. Glasovati za određeni projekt moći će se do 17. veljače 2017. klikom na Facebook Like ikonu uz pojedinu nominaciju.

INPULS će prikupiti, ocijeniti, nagraditi i promovirati inovacije i najbolje prakse u sljedećim kategorijama:

 • Grad gospodarstva – Ne govorimo o gospodarstvu, pokrećemo ga!
 • Grad suradnje – Suradnja i sinergija grada i države – (ne)moguća misija?
 • Grad građana – Moj grad uključuje građane
 • Grad kreative – U kreativnim gradovima je ljepše
 • Grad sporta

Dodijelit će se i posebna Nagrada publike praksi koja osvoji najviše glasova posjetitelja službene web stranice Udruge gradova.
Grad Rijeka je u okviru predmetnog javnog poziva prijavio slijedeće projekte u slijedećim kategorijama:

 1. Kategorija GRAD GOSPODARSTVA – POKREĆEMO GOSPODARSTVO –  Odjel gradske uprave za poduzetništvo – Projekt “Kesh up” – pogledajte i podržite
 2. Kategorija GRAD GRAĐANA – MOJ GRAD UKLJUČUJE (I) GRAĐANE:
  a. Ured Grada i Udruga DELTA Rijeka – Projekt “AKCIJA ZA 5! Ex Projekt “Mislim globalno djelujem lokalno – DAN AKCIJE” pogledajte i podržite
  b. Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Riječki program lokalnog partnerstva, pogledajte i podržite
  c. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo – Građanski odgoj i obrazovanje, pogledajte i podržite

Nagrada INpuls dodjeljuje se i prema odluci javnosti. Na web stranicama udruge gradova uz svaku nominaciju postoji Facebook like ikonu i samo jedna nominacija koja osvoji najviše “lajkova” na našim stranicama do kraja razdoblja ocjenjivanja praksi dobit će priznanje INpuls prema odluci javnosti.

Pozivaju se svi sugrađani da pogledaju i klikom na Facebook like ikonu  podrže nominacije Grada Rijeke.