Edukacija osposobljavanja za poslove voditelje sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom

54
edukacija za osposobljavanje osoba s invaliditetom

Prošloga tjedna, od 4. do 8. veljače 2019. održan je prvi turnus edukacije za osposobljavanje osoba s invaliditetom za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom. Edukacija SE provodi u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada – ActivOSI“ kojeg provode Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao prijavitelj i Hrvatski paraolimpijski odbor, kao partner. U cijelosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.121.147, 02 kuna.

Polaznici ove edukacije su nezaposlene osobe s invaliditetom, od kojih su većina sportaši od 18 do 65 godina za koje će ova vrsta edukacije biti dodatni korak naprijed, koji će obogatiti njihova znanja i vještine u poslovima sportsko-rekreacijskih aktivnosti, čime će se povećati njihove kompetencije za zapošljivost.

U prvome tjednu edukacije, petnaestak polaznika imalo je mogućnost steći znanja o osnovama sportske rekreacije te o metodikama sportske rekreacije košarke, kroz teoriju i praktični dio.

edukacija za osposobljavanje osoba s invaliditetom 1
Edukacija kroz teoriju i praktični dio za petnaestak polaznika

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom koje se upisuje u e- radnu knjižicu.

Program ukupno obuhvaća 165 sati teorijske nastave, 22 sati vježbi i 70 sati praktične nastave, a biti će vođen od strane sportskih stručnjaka i kineziterapeuta.

Komentari