Edukacija za pružatelje usluga aktivnog i pustolovnog turizma

69

U organizaciji HGK – Županijske komore Rijeka i Hrvatske gorske službe spašavanja u HGK ŽK Rijeka 14. ožujka 2019. započela je dvodnevna edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi.

Obuku izvode instruktori Hrvatske gorske službe spašavanja Mladen Mužinić, Željko Arnautović, Dubravko Butala i dr. Borislav Aleraj.

Naime, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) sve tvrtke/obrti i ostale pravne i fizičke osobe koje pružaju turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma u obvezi su angažirati ili imati zaposlenu osobu s odgovarajućim domaćim ili stranim uvjerenjem odnosno certifikatom kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti.

Svi pružatelji turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma dužni su istom se prilagoditi najkasnije do 3. prosinca 2019. godine.

Kroz dva dana trajanja edukacije biti će obrađene slijedeće teme: meteorologija, procjena situacije i organizacija akcije zbrinjavanja i spašavanja, orijentacija i kartografija, opasnosti u prirodi i upravljanje rizicima, prva pomoć u prirodi i sigurno vođenje grupe na izlete i ture i komercijalni aspekt izvođenja turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma.

Po završetku edukacije polaznici će dobiti uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi.

Komentari