Dan žena u Ogranku Trsat: Noćne ptice – i one su (bile) grad

15

Povodom Dana žena, u Ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka, 5. ožujka od 19 do 22 sata raspravljat će se o ženama koje su se bavile ili se bave „najstarijim zanatom“ u Rijeci i svijetu. Razgovor je naslovljen kao “Noćne ptice – i one su (bile) grad”. Cilj razgovora je osvještavanje kompleksnih i raznolikih pozicija žena kroz povijest i u suvremeno vrijeme bez osude i prezira. Riječ „najstariji zanat“ aludira na prostitutke i prostituciji koja postoji još od prvih civilizacija bilo da su okarakterizirane kao bludnice ili muze, a u Ogranku Trsat prostitucija će biti predstavljena kao društvena pojava podložna promjenama kroz vrijeme. Razgovor će voditi Daina Glavočić, Slavica Mrkić Modrić i Vlasta Sušanj Kapićeva, a Milena Matešić Lipovšćak ispričat će univerzalnu riječku priču.

„Naša namjera je progovoriti o ženama u prostituciji koje čine najveći dio sada već razvijene industrije. Znamo da su bile ili jesu tu, ali o njima šapućemo, okrećemo glavu kako ne bismo vidjeli i njihovo postojanje svodimo isključivo na zanat kojim su obilježene. Zaboravljamo ili ne znamo da je povijest prostitucije obilježena i ženskom poviješću i zato je ne treba preskakati. Ona je od antike prisutna u urbanom življenju pa tako i Rijeka ima svoju priču.“

Komentari