Ciklus slika “Kafka” nakon Praga stiže u Dubrovnik

96

Tema izložbe nadahnuta je jednim od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća Franzom Kafkom i njegovim najpoznatijim djelom Preobražaj čiji siže nije puka fantazija, nego uznemirujuća stvarnost, slika tragične svijesti ljudskog bića. Slikaru je u istoj mjeri bio zanimljiv i piščev lik stoga je dvije njegove najpoznatije fotografije koristio kao predloške, kao modele za seriju slika ovog ciklusa. Dimitrije Popović je renomirani hrvatski slikar sa šezdesetak samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Europi, mnoštvom nagrada i slikama u brojnim europskim kolekcijama . Dobitnik je više od dvadeset domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Djela mu se nalaze u tridesetak domaćih i svjetskih muzeja i galerija. Objavio je jedanaest grafičkih mapa, do sada je izašlo šest monografija, a o njegovu djelu snimljeno je i sedam filmova.

Izložba će biti otvorena do kraja trajanja Dubrovačkih ljetnih igara.

www.dubrovnik-festival.hr

Komentari