Akcija sadnje stabala na Kampusu – prvi korak prema zelenijem Trsatu!

62

U subotu, 26. listopada 2019., počevši od 11:30, Sveučilište u Rijeci  organizira akciju sadnje stabala na Kampusu. Time se priključuje građanskoj inicijativi pošumljavanja.

Riječ je o akciji pokrenutoj na svjetskoj razini, a Sveučilište u Rijeci već neko vrijeme radi na poticanju ekološke osviještenosti kod svojih studenata aktivnostima poput prestanka korištenja jedokratne plastike, predavanjima o ekološkoj održivosti te osviještenom poslovanju te oglašavanjem svih tih aktivnosti putem promotivnih materijala kao što su višekratne staklene boce i bilježnice od recikliranog papira.

Ozelenjivanje područja sveučilišnog Kampusa na Trsatu veliki je cilj svih uključenih u inicijativu, a akcija sadnje drveća prvi je korak na tom putu. Namjera je da se, uz podizanje svijesti studenata, profesora i građana o važnosti promjene svakodnevnih navika stvore i uvjeti za ugodan život te dodatna integracija sveučilišnog kvarta u tkivo grada.

Akciju pošumljavanja Kampusa započeo je Rektorat Sveučilišta u Rijeci, a mogu se pridružiti svi zainteresirani studenti. Uključeni su i Studentski centar Sveučilišta u Rijeci, ključni organizator ove prve akcije sadnje, te Kreativni tim Kampus, koji inače osmišljava aktivnosti unutar okvira „Susjedstva Kampus“, integralnog dijela programskog pravca „27 susjedstava“ EPK 2020, čiji je partner Sveučilište u Rijeci.

Komentari