10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava

18
Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama započinje kampanja 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava koju će provesti Platforma za reproduktivnu pravdu i Udruga Pariter.
U okolnostima u kojima se u javnosti često priča o pobačaju, ali ne čujemo glasove žena; u kojima ministar zdravstva izjavama oko novog zakona o pobačaju pokazuje da mu zdravlje žena nije važno, ignorira socijalnu uvjetovanost dostupnosti pobačaja, želi ženama nametnuti obvezna savjetovanja smatrajući da nisu u stanju samostalno donositi egzistencijalne odluke te laže kako tzv. priziv savjesti nije sustavni problem čije posljedice snose isključivo žene; u kojima je naša svakodnevica manjak ginekoloških ordinacija i čekanje termina pregleda mjesecima, nasilni postupci pri porodu ili dodatno plaćanje zdravstvenih usluga koje su nam zajamčene zdravstvenim osiguranjem, udruge su odlučile pokrenuti kampanju kojom žele ukazati da je reproduktivno nasilje također sistemsko nasilje koje žene neprestano proživljavaju.
Reproduktivna prava neodvojiva su od socijalnih prava – nedopustivo je da pravo na pobačaj, dostojanstvenu i sigurnu trudnoću i porod ili redovitu ginekološku skrb bude dostupno samo onim ženama kojima ekonomsko-socijalni status dopušta da za navedene zdravstvene usluge plate kada ih zatrebaju. Svjedočimo kako se reproduktivna prava u ovom društvu urušavaju i upozoravamo na potencijalno daljnje urušavanje ukoliko novi Zakon o pobačaju ne bude zakon koji će u središtu imati potrebe i dostojanstvo pacijentice.
U sklopu kampanje će biti obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna), Svjetski dan kontracepcije (26. rujna), Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj (28. rujna) te Međunarodni dan nenasilja ( 2. listopada).
Većina aktivnosti će se odvijati online te će u narednim danima biti najavljene na eventu.

Komentari