Završena je 1. SEE LEADER međunarodna konferencija

9

 

see leader konferencija final 2019 (4)

Zaključnim predavanjima i panel raspravama okončana je 1. SEE LEADER međunarodna konferencija o praktičnim i teoretskim implikacijama u provedbi LEADER/CLLD pristupa u jugoistočnoj Europi koja se od srijede održavala u Opatiji.

Cilj konferencije, koja je okupila više od 300 sudionika, bilo je poticanje jačeg povezivanja LEADER/CLLD partnerstava, koji okupljaju javnu, civilnu i gospodarsku interesnu skupinu, sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama i stručnjacima, kako bi što uspješnije, zajednički, pronalazili rješenja za razvoj ruralnih, ribarstvenih, otočkih i urbanih zajednica, a kojeg autonomno kreiraju te iste zajednice.

LAG-ovi ne postoje da bi koristili Europsko financiranje, oni postoje da bi koristili društvenu koheziju te kreirali društveni kapital i društvenu dinamiku. Uistinu uspješni LAG-ovi su oni koji koriste Europsko financiranje koje imamo sada da bi se financijski osamostalili i da bi zarađivali na temelju društvenog kapitala koji su stvorili u zajednici, poručila je Marija Roglić iz Montpellier Management Instituta iz Francuske.

Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da je ključno osigurati da institucije iz javnog sektora imaju kapacitet da bi mogle osmisliti projekt te da bi mogle uspješno aplicirati i ‘povući’ predviđena financijska sredstva.

Svoj osobit doprinos dalo je više od 20 znanstvenika u tri znanstvena ‘sessiona’, dok su predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistočne Europe imali priliku razmijeniti iskustva i pronaći partnere za projekte na SEE LEADER Networking Fair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknute su najvažnije smjernice za programiranje sljedećeg proračunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije.

Ovo je za mene bio izuzetno važan skup, jer je koncept skupa jednako relevantan za decision makere i za LAG-ove. Također, duboko cijenim priliku da čujem što kolege, koji duže imaju kontakta sa znanstvenom perspektivom za LEADER, što mogu reći na tu temu, istaknula je Natalija Bogdanov s Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu te dodala da je izuzetno sretna što je imala privilegiju sudjelovati na ovoj konferenciji.

Osim sudjelovanja na predavanjima i panel raspravama sudionici konferencije imali su prilike upoznati ljepote i kulturnu raznolikost našeg kraja kroz četiri zanimljiva i sadržajna izleta.

Htjela bih se zahvaliti svim našim članovima FLAG-a Vela vrata koji su poduprijeli našu odluku da se uključimo kao lokalni organizatori, kao i našem predsjedniku te gradonačelniku Kristijanu Jurjaku, ali i svim drugim načelnicima koji su stali sa svojim znanjem iza nas. Posebno bih se zahvalila našim članovima iz ribarskog sektora i civilnim društvima koji su osim donacija i inputa koji su nam davali doprinijeli i organizaciji maritime heritage ture za posjetitelje naše konferencije, dodala je Eliana Zec Solina, voditeljica FLAG-a Vela Vrata.

Ovim putem želim uputiti veliku zahvalu svim gradonačelnicima, načelnicima i djelatnicima jedinica lokalne samouprave koji su nam dali apsolutnu podršku te našim članovima i mojoj zamjenici Ireni Kukurin Barić te svima onima koji su omogućili ovu priču koja je bila iznimno jaka. Kao i svima onima koji su uspjeli svim sudionicima uljepšati boravak u Opatiji. Da dožive naš kraj kako treba te da prožive leader pristup koji u Hrvatskoj ima veliku budućnost i veliki značaj, napomenula je Anđela Cvjetković, predsjednica LAG-a Terra Liburna.

Glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Bojana Markotić Krstinić, na završnom panelu zahvalila se svim stručnjacima i kolegama.

Pogotovo se zahvaljujem kolegama iz inozemstva koji su došli u Hrvatsku da nam pomognu da sagledamo kako to izgleda u njihovim zemljama, istaknula je Markotić Krstinić.

Podsjetimo, glavni organizator konferencije je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) u suradnji s LAG-om Terra Liburna i FLAG-om Vela Vrata, uz niz partnerskih institucija kao što su Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku; Ekonomski fakulteti Sveučilišta u Splitu; Filozofski fakulteti Sveučilišta u Ljubljani; Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i brojni drugi… Potporu konferenciji pruža Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalna Mreža za ruralni razvoj te niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, među kojima i Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija i sve JLS u članstvu LAG-a Terra liburna te dio JLS iz članstva FLAG-a Vela vrata. Zemlja partner prve konferencije je Republika Slovenija. 

zavrsni panel (1)

Komentari