Uskoro kineski studij u Opatiji

229

kina zid

Kinesko gospodarstvo odnedavno je najveće na svijetu, s ulaganjima su prisutni na svim kontinentima, a sve se više i sami otvaraju za inozemne ulagače i turiste. Govorimo o tržištu od oko 1,4 milijarde ljudi, što je samo za sebe podatak koji bi trebao polučiti interes svih odgovornih.

Program koji fakultet u Iki namjerava pokrenuti uključivao bi učenje kineske kulture, jezika i običaja te tako studentima i drugim zainteresiranima ponudio znanja neophodna za približavanje kineskom načinu poslovanja i drugim posebnostima. U cilju čim bolje kvalitete programa u planu je i dolazak dva kineska profesora, troškove čijeg će smještaja i boravka snositi Grad Opatija, prepoznajući dugoročni značaj ovog projekta.

S druge strane kineska vlada će omogućiti program stipendiranja studenata Fakulteta te tako sa svoje strane potvrditi obostranu korist ove razmjene iskustva i znanja.

B.Ž.

Komentari