TZ grada Rijeke prva certificirana turistička zajednica u Hrvatskoj

73

Turistička zajednica grada Rijeke je nakon svih potrebnih predradnji za implementaciju Sustava upravljanja kvalitetom
prema zahtjevima norme 9001:2008 uspješno certificirana kao prva i jedina turistička zajednica sustava na području cijele države.

Uvedeni ISO 9001:2008 predstavlja još jednu potvrdu aktivnostima koje se provode od strane Turističke zajednice grada Rijeke o kvaliteti i razini usluge koja se pruža članovima, gostima i partnerima.

Svrha uspostave Sustava kvalitete je osiguranje i unapređenje postojeće razine pružanja usluga u skladu sa zahtjevima
i očekivanjima članova Turističke zajednice grada Rijeke, turista i zainteresirane javnosti.

Turistička zajednica grada Rijeke će primjenom politike kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata prosudbe, analizom podataka, provedbom popravnih i zaštitnih radnji, upravljanja nesukladnom uslugom (nesukladnosti u procesima realizacije Programa rada) provoditi kontinuirano unapređenje Sustava. Certifikat je izdan na razdoblje od 3 godine nakon čega slijedi recertifikacijski ciklus koji se provodi po istom principu.

Drugim riječima, provođenjem aktivnosti u skladu s ISO 9001:2008 Turistička zajednica grada Rijeke svojim gostima,
članovima, partnerima i javnosti demonstrira sposobnost da kontinuirano osigurava proizvode i usluge koji zadovoljavaju njihove zahtjeve u skladu s važećom zakonskom regulativom i standardima struke i kvalitete.