Strani radnici zaposleni u Autotroleju zaposleni preko Agencije za zapošljavanje, a ne putem ugovora o radu

184
autotrolej

Na Aktualnom satu 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke Iva Davorija (Možemo!) istaknula je kako su prema njoj dostupnim informacijama strani radnici zaposleni u Autotroleju zaposleni preko Agencije za zapošljavanje, a ne putem ugovora o radu te ju je zanimalo imali li jednake materijalne uvjete i prava kao i ostali zaposlenici Autotroleja zaposleni preko ugovora o radu.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio da je zbog nedostatka radnika Autotrolej pristupio javnom natječaju na kojem je odabrana Agencija i kako se na dio ugovornog odnosa između radnika i Agencije ne može utjecati, međutim kako će radnici zaposleni u Autotroleju imati ista prava kao i svi radnici tog društva. Rekao je da je trenutna situacija takva da strani radnici čine oko 10 posto radnog stanovništva u Hrvatskoj te kako je to problematika za koju očekuje razvoj nacionalne strategije.

Vijećnica Davorija je rekla da se brinu u kakvim uvjetima rade i da potreba za stranim radnicima ne smije biti argument da se plaće zaposlenima preko ugovora o radu ne dižu i da to ne snižava kvalitetu njihovog rada.

Komentari