Prema najnovijim informacijama, Ministarstvo rada odlučilo je proširiti postojeći zakon o mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Naime, u pripremi je izmjena nekoliko zakona s područja zapošljavanja u cilju proširenja prostora većeg broja mladih ljudi na tržište rada. A to znači da bi se od ožujka, spomenuta mjera trebala proširiti i na nezaposlene mlade ljude sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Trenutno se plaćeno stručno osposobljavanje primjenjuje na nezaposlene mlade do 29 godina života sa završenim fakultetom ili obrtom.

U državnom proračunu ove je godine, zajedno sa sredstvima koja bi se trebala povući iz europskih fondova, osigurano 1,5 milijardi kuna za aktivne mjere zapošljavanja.