Prilika za posao: gradska tvrtka Rijeka 2020. traži pet novih zaposlenika

16

Gradska tvrtka Rijeka 2020, koja se bavi provođenjem projekata Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj, potrebuje nove djelatnike. Raspisan je natječaj za tri radna mjesta. 

Prvo je ponuđeno radno mjesto Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju, a traže se dva izvršitelja. Stručni suradnik za sponzorstva i prodaju izvršava stručne i pomoćne poslove u vezi s poslovima sufinanciranja djelatnosti Društva putem sponzorstva iz poslovnog sektora, prodaje programa i drugih povezanih roba i usluga, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi nužne dokumentacije za sufinanciranje i prodaju, kao i dokumentaciju za praćenje izvršenja odnosno dokaza o realiziranim aktivnostima iz svog djelokruga, stoji u opisu posla.

Također se traže dva izvršitelja na radno mjesto Stručni suradnik marketinga, koji izvršava stručne poslove u okviru poslova planiranja i realizacije marketinških strategija i kampanja u zemlji i inozemstvu, pripreme materijala za oglašavanje i promociju, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga. Sudjeluje u pripremi dokumentacije potrebnoj za angažiranje vanjskih suradnika, praćenju i prikupljanju potrebnih podataka i dokaza o njihovom radu, po uputi nadređenog rukovoditelja sudjeluje u pripremnim radnjama za nabavu roba, usluga i radova potrebnih za realizaciju aktivnosti. Neposredno kontaktira i sudjeluje u radnim dogovorima sa suradnicima, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug, izrađuje dio izvještaja iz svog djelokruga, prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale okviru njegovog područja rada, priprema potrebne evidencije iz svog djelokruga. Obavlja i druge poslove na temelju naloga neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.

Treće je radno mjesto Glavni koordinator za poslove izgradnje, a za taj posao se traži jedan izvršitelj. Glavni koordinator za poslove izgradnje izvršava poslove vođenja pojedinih segmenata poslova u vezi s poslovima pripreme, prethodnim i redovitim pregledom prostora, lokacija i opreme, uključivši brigu o sigurnosti prostora, pribavljanja odgovarajućih dozvola i drugih akata, nadzor prilikom izgradnje, postavljanja, izmjena ili rastavljanje (demontaža) opreme i instalacija, s tim u vezi poslove komunikacije s izvoditeljima programskih aktivnosti, te druge srodne poslove, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, sudjeluje u pripremi dokumentacije i izradi tehničkih specifikacija za potrebe provedbe postupaka jednostavne i javne nabave radova, pravovremeno izvršava aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, pruža potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada.

Rok za prijavu na natječaje je 5. srpnja, a prijaviti se mogu kandidati koji su stručnjaci u određenom području i imaju najmanje 2 godine radnog iskustva. Prijave se šalju poštom na adresu tvrtke.

Komentari