Press-kolegij: Primorsko-goranska županija treća je po povlačenju EU novca!

25
Torpedo Media

Primorsko-goranska županija je po iznosu ugovorenih EU sredstava treća u državi sa sveukupno 3,2 milijarde kuna.

Zamjenica župana, Marina Medarić, na današnjem je susretu s novinarima izvijestila o aktivnostima upravnih tijela PGŽ na pripremi i provedbi EU projekata. Istaknula je da se prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja Primorsko-goranska županija nalazi na visokom trećem mjestu po iznosu ugovorenih europskih sredstava – sveukupno 3,2 milijarde kuna.

Također je naglasila da je PGŽ prva na području Jadranske Hrvatske s 11,75 milijuna EUR vrijednosti projekata u okviru Europske teritorijalne suradnje. “Županija, uključujući njezine javne ustanove i trgovačka društva, trenutno provodi 65 projekata u okviru različitih programa za koje su odobrena bespovratna sredstva od oko 285 mil. kn. Projekti PGŽ s najvećim iznosima odobrenih bespovratnih EU sredstava odnose se na takozvane morske projekte među kojima je, primjerice, dogradnja luke Baška s iznosom od 39,7 mil. kn, rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres u vrijednosti 34,3 mil. kn, produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije – 34,2 mil. kn.

Tu je i projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana s 47 milijuna, nedavno dovršena energetska obnova škola s 11,8 milijuna kuna europskog novca dok je za projekt pomoćnika u nastavi osigurano 10 milijuna kuna”, navela je Medarić.

Također je izvijestila o financiranju pomoćnika u nastavi za tekuću školsku godinu. U I. polugodištu 2019./2020. godine proračunom Primorsko-goranske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.017.284,96 kn za 87 učenika s teškoćama u razvoju, odnosno za 75 pomoćnika u nastavi.

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač izvijestila je da je prošli tjedan uspješno prijavljen projekt uređenja dnevnog boravka za starije osobe u Klani vrijedan 5,8 milijuna kuna, a nositelj je Dom za starije osobe Volosko. To je nastavak aktivnosti na jačanju vaninstitucionalne skrbi za starije osobe.

Općina Klana ustupit će objekt u kojem će biti osigurana dnevna skrb za stare – nešto slično dječjem vrtiću za starije osobe. Još jedan vrijedan projekt nazvan NONO prijavio je Dom Kantrida, a odnosi se na uređenje i programsko jačanje Klubova za starije osobe.

Regionalna razvojna agencija PGŽ osigurala je 16,5 milijuna kuna s kojima će u naredne 4 godine u 85-postotnom iznosu sufinancirati izradu projekata s kojima općine i gradovi apliciraju na europska sredstva, izjavio je ravnatelj Agencije Vedran Kružić, te dodao da će Agencija zaposliti po tri stručnjaka za EU projekte na području Gorskog kotara i otoka.

Komentari