Prava i dužnosti

205

Gotovo da nema dana da neki pojedinac, organizacija ili udruga ne ističe svoja prava koja su mu ugrožena. Teško da možemo izgraditi kuću, cestu, poslovnu zgradu, donijeti kakav zakon ili propis, a da se istodobno ne istakne koja ili čija prava su tom odlukom ugrožena. U svakodnevnom životu pojedinca prava imaju veliki značaj, zapravo, pomažu mu da se osjeća jednako vrijednim. Najtemeljnija moralna prava jesu ljudska prava. Ona se odnose na pitanje pravednosti, slobode i jednakosti. Budući da u svom djelovanju moramo misliti na ispravnost i etičnost naših čina, problematiku prava treba ozbiljno promišljati. U svome životu često se pozivamo na prava koja nam pripadaju: Imam na to pravo! To je moje pravo kao roditelja! To je moje pravo kao djelatnika! To se mene itekako tiče! Imam na to pravo jer sam…

Ljudska prava odnose se samo na ljude i uključuju sve ljude. Pravo na njih imamo samim svojim postojanjem.

Slijepo izvršavanje dužnosti nerijetko je vodilo do nemoralnih čina, a i do samih zločina. Zločini su nastajali iz dužnosti – Dužnost je dužnost! i Zapovijed je zapovijed!. Slijepo izvršavanje dužnosti zasigurno vodi u nemoralnost, bez obzira prema komu je usmjerena državi, crkvi, stranci.

Uz sve negativnosti iz povijesti i sadašnjosti pojam dužnosti moramo promatrati na drugačiji način. Čovjek je razumno biće i po tomu se razlikujemo od životinja kojima upravljaju sklonosti, instinkti i nagoni. Uz razum koji imamo potrebne su nam i dužnosti koje usmjeravaju naše djelovanje. Čovjek nije samo razumsko, nego i nagonsko biće. U svojim djelovanju ne slijedimo uvijek i nužno razum. Dužnosti nam pomažu da naše djelovanje bude usmjereno na slobodu koja će nas voditi do etički ispravnih čina. Sva prava pa i ona ljudska uključuju dužnosti.

Dužnosti su obično u drugom planu i ne ističu se. Evo nekih primjera: Sloboda tiska zajamčena je u mnogim uređenim državama diljem svijeta. Novinari su slobodni i imaju pravo slobodnog izvještavanja. Država ne smije postavljati ograničenja ili cenzure, nego mora aktivno braniti tu slobodu ako je ugrožena od drugih. Svi u državi imaju dužnost poštivanja prava novinara. Pravo na novinarsku slobodu ništa nam ne govori o dužnostima samih novinara i novina, da njihovi izvještaji trebaju biti istiniti, pošteni i da ne manipuliraju javnošću.

Pravo na vlasništvo ima jamstvo i zaštitu od države. Država štiti pravo vlasnika od drugih da ga poštuju i ne ugrožavaju. Samo to pravo ne zadire u dužnosti samog vlasnika kako se on treba odnosit prema svom vlasništvu i kako ga upotrebljavati.

Postoje dvije vrste dužnosti koje židovski filozof Moses Mendelssohn nazivao: savršene i nesavršene dužnosti. Savršene su one dužnosti koje se odnose na poštivanje savjesti i religije čije kršenje država smije i može sankcionirati. Nesavršene dužnosti su etičke dužnosti koje ne podliježu kaznama. To je djelovanje koje sam pojedinac izabire slobodno. Na to nas ne može prisiliti država, to je naš izbor za koji slobodno donosimo odluke. To je npr. ljubav i pomoć slabijima i siromašnima. Upravo mogućnost slobodnog odlučivanja te dužnosti čini velikima.

Radovan Budeš, prof.
www.filaks.hr

Komentari