Novi genijalan Googleov projekt: Sunroof

Google je odlučio mapirati naš solarni potencijal, krov po krov

201

Jedan inženjer zaposlen u Googleu razvio je aplikaciju Sunroof koja će svakome omogućiti da unošenjem svoje adrese sazna koliko bi mogao uštedjeti instaliranjem solarnih panela na krov kuće, kolikom je Suncu uopće izložen, koje kompanije nude usluge u tom kraju te postoje li neki lokalni poticaji za to.

U pitanju je tehnologija koja na briljantan način iskorištava podatke već postojećih Google platformi Earth i Maps, te će se s njom uskoro početi eksperimentirati u nekoliko američkih gradova 8Boston, San Francisco, Fresno). U planu je dakako pokrivanje cijele zemlje, a onda i svijeta. Što Google ima od svega? Pa, naknadu od solarnih kompanija, koje se izlistaju ukoliko se netko odmah po izračunu uštede odluči postaviti panele na krov. Na sve su mislili!

Komentari