Nova ponuda turističkih kredita

Uoči pripreme nove turističke sezone Erste banka je fizičkim osobama kojima je turistička djelatnost osnovni ili dodatni izbor prihoda, ponudila turističke kredite namijenjene pripremi postojećih ili izgradnji novih turističkih objekata.

71

Turistički krediti mogu se iskoristiti i za proširenje turističke ponude, kao što je izgradnja ili uređenje sportsko-rekreativnih objekata, kupnju brodice te proširenje ili adaptaciju postojećih ugostiteljskih objekata. Posebnu pogodnost predstavlja potpuno fleksibilan način otplate kredita, prilagođen dinamici priljeva sredstava korisnika kredita, u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima s počekom do 12 mjeseci. Kao dodatna pogodnost, osobama koje kredit zatraže za pripremu objekata kategoriziranih s četiri ili pet zvjezdica, banka odobrava kredit uz kamatnu stopu nižu za 0,2 postotna boda.

Kamatna stopa je fiksna na rok otplate do 7 godina, a iznosi 6,80%. Krediti s dužim rokom otplate, do 15 godina, nude se uz kamatnu stopu 12M EURIBOR + 6,00 p.b. Ovisno o iznosu, krediti se odobravaju s hipotekom ili bez nje, pri čemu je moguća djelomična realizacija u gotovini, do 40% kod kredita bez hipoteke te 30% kod kredita s hipotekom. Bez hipoteke je moguća realizacija kredita do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednost, dok je uz hipoteku moguće zatražiti iznos do 500.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Posljednjih godina vidljiv je rast u plasmanima turističkih kredita kojih se tradicionalno najviše plasira na području Dalmacije te Istre i Kvarnera. I u 2015. godini nastavio se pozitivan trend rasta turističkih kredita te je u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na prvi kvartal 2014. godine iznos plasiranih kredita veći za oko 12%. Zanimljivo je napomenuti da je u prva tri mjeseca u gradovima Krku i Rabu plasiran isti broj turističkih kredita kao u cijeloj 2014. godini na području Istre i Kvarnera.

Komentari