Na snagu stupio novi Pravilnik o porezu na dohodak: veće dnevnice, troškovi prehrane i smještaj

25

S 1. rujnom na snagu su stupile Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak, koje određuju povećan neoporezivi iznos dnevnice te primitaka.

Tim je izmjenama povećan neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te iznos neoporezive pune dnevnice, koja umjesto dosadašnjih 170 kuna iznosi 200 kuna.

Pravilnikom se određuje i to da se ne oporezuju troškovi prehrane radnika koji se kreću do 5 tisuća kuna godišnje kao paušalna naknada ili do 12 tisuća kuna godišnje za troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca. Postoji uvjet da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem.

Novi neoporezivi primitak od početka rujna je i naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva mjerodavnog za turizam do 2 500 kuna godišnje.

U neoporezive primitke spadaju i troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka te naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika.  Za to je potrebna vjerodostojna dokumentacija ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka mjerodavnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, i to do visine stvarnih izdataka.

Iz Porezne uprave napominju da i obrtnici za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke, prenosi HRT.

Komentari