Kako kvalitetno zakonski regulirati rad na daljinu na dobrobit radnika i poslodavaca?

60

Danas održani okrugli stol u Rijeci na temu budućnosti rada na daljinu treći je u nizu događaja kojima poslodavci i predstavnici sindikata svojim iskustvima žele proaktivno doprinijeti izmjenama zakonskih odredbi o radu na daljinu. U svrhu reguliranja rada na daljinu, Republika Hrvatska ima obvezu uskladiti svoje zakonodavstvo, uključujući Zakon o radu, s direktivama Europske unije iz 2019. godine, najkasnije do početka kolovoza 2022.

Damir Zorić, glavni direktor HUP-a, uvodno se obratio sudionicima okruglog stola:. Tehnologija prvenstveno, ali i fleksibilniji oblici rada omogućuju većem broju zaposlenika da rade na daljinu, izvan radnog prostora poslodavca. Potrebno je regulirati odnos poslodavac-zaposlenik i to ni u kom slučaju ne može i ne smije biti jednostrana volja zaposlenika nego treba biti dogovor između dvije strane.

Istraživanja globalnih trendova na tržištu rada pokazuju kako će uskoro više od 100 milijuna ljudi diljem svijeta raditi izvan ureda. Prema posljednjim podacima Eurostata tijekom 2020. u Hrvatskoj je uobičajeno na daljinu (od kuće) radilo tek 3,1% zaposlenih dok je na razini EU taj udio iznosio 12,3%.

Jasna Pipunić, predsjednica Sindikata naftnog gospodarstva istaknula je da kada govorimo o radu na daljinu, potrebno je postaviti jasne granice radnog vremena, zdravlja i sigurnosti te privatnosti kroz pravo na isključenje, ograničenje nadzora i ograničenje prikupljanja podataka radnika. Nakon osmosatnog radnog vremena radnici moraju imati pravo na privatan život.

U uvodnom dijelu Iva Nappholz, pravna savjetnica u HUP-u i članica projektnog tima projekta DEVOTE, navela je kako je osnovni cilj projekta potaknuti raspravu u okviru socijalnog dijaloga te temeljem iste pripremiti smjernice za izmjenu zakonodavnog okvira koje će u konačnom obliku biti dostavljene zakonodavcu.

Panel rasprava budućnost rada na daljinu
Dražen Opalić, Jasna Pipunić, Nenad Seifert i Iva Tomić

Anica Ferić, pravna savjetnica u Sindikatu naftnog gospodarstva, navela je da, iako Zakon o radu poznaje institut rada na izdvojenom mjestu rada, isti je, zbog administrativno opterećenih propisa o zaštiti na radu, nefleksibilan i u stvarnosti usko primjenjiv, te se u praksi svodi gotovo isključivo na rad od kuće i ne prati mogućnosti koje pruža suvremena tehnologija u odnosu na slobodu kretanja.

Daliborka Štulić, vodeći stručnjak i koordinatorica za Nagrađivanje i operativno poslovanje ljudskih resursa, INA – Industrija nafte d.d. iznijela je konkretne primjere postojeće dobre prakse u Republici Hrvatskoj. Flexitime i Flexiplace oblici fleksibilnog rada unutar INA-e razvijeni su na temelju serije internih istraživanja, a pokazali su visoki postotak zadovoljstva radnika navedenim inovacijama, povećana je produktivnost rada te je smanjena potreba za prekovremenim radom.

Henrik Munthe, pravnik u udruzi poslodavaca iz Norveške (NHO) i član projektnog tima projekta DEVOTE prezentirao je ključne elemente nadolazećih izmjena regulacije rada na daljinu u Norveškoj, a to su obveza savjetovanja s radnicima, osiguravanje pisane informacije o reguliranju rada, mogućnost inspekcije rada da provjeri i taj oblik rada. To su ključne nadolazeće inovacije u norveškom zakonodavnom okviru vezanome uz rad na daljinu.

Nakon uvodnih izlaganja, otvorena je diskusija koju je moderirala Iva Tomić, glavna ekonomistica HUP-a i voditeljica projekta DEVOTE, a u kojoj su prisutni predstavnici izvršne vlasti, Hrvatske udruge poslodavaca i Sindikata naftnog gospodarstva iznijeli svoja viđenja kvalitetnog zakonodavnog rješenja navedene problematike.

Dražen Opalić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) kazao je kako Vlada Republike Hrvatske neće predložiti novi Zakon o radu bez socijalnog dijaloga i partnera – sindikata i poslodavaca. „Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poslalo je partnerima kvalitetnu zakonsku podlogu koja između ostalog uređuje i rad na izdvojenom mjestu rada. Trenutno smo otvoreni za raspravu, prijedloge i poboljšanja. Smatramo da su dosadašnja zakonska rješenja bila dostatna vezano uz rad od kuće, ali otvoreni smo za raspravu vezano uz rad na daljinu i zaštitu na radu“, rekao je Opalić.

Nenad Seifert, direktor Regionalnog ureda HUP-a u Rijeci i voditelj radne skupine za izmjene istaknuo je glavnu primjedbu unutar HUP-a na predloženo zakonsko rješenje. „Potrebno je pojednostaviti sve zakonske odredbe o radu na daljinu, jer to trenutno ne vidimo u novom prijedlogu Zakona o radu. Ovo je ključan trenutak koji ne smijemo propustiti, jer zakon moramo učiniti jednostavnim, fleksibilnim i sažetim vodeći računa da se on odnosi na sve kompanije, velike, ali i mikro i male poduzetnike. Poslodavci i radnici moraju imati jasno definirana prava, obveze i odgovornosti.“

Okrugli stol održan je u sklopu projekta DEVOTE-Developing of teleworking future (Budućnost rada na daljinu) kojeg provodi Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u suradnji sa Sindikatom naftnog gospodarstva (SING) i norveškom udrugom poslodavaca (The Confederation of Norwegian Enterprise – NHO).  Sljedeći  okrugli stol održat će se u Osijeku krajem studenog i nastavit će se dijalog na temu rada na daljinu s ciljem izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.

L.B.

Komentari