JGL je domaćin drugog međunarodnog foruma „Hygeia Legacy“

127
JGL Hygeia Legacy

Stručnjaci povijesti farmacije, muzeologije, turizma, i ljekovitog bilja iz 11 zemalja okupili su se na međunarodnom forumu „Hygeia Legacy“ s ciljem rada na projektu koji je u procesu kandidature za kulturnu rutu Vijeća Europe.

JGL je domaćin drugog međunarodnog foruma „Hygeia Legacy“, edukativno-stručnog događaja realiziranog u suradnji sa španjolskom udrugom Aromas Itinerarium Salutis, JGL Muzejom farmacije, Turističkom zajednicom Grada Rijeke, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke i Muzeja grada Rijeke.

Forum se održava 11. i 12. ožujka, a okupio je stručnjake povijesti farmacije, muzeologije, turizma i ljekovitog bilja iz 11 europskih zemalja, koji će se tijekom naredna dva dana posvetiti radu na projektu „Europska ruta povijesnih ljekarni i vrtova ljekovitog bilja”. Ista uključuje specifična mjesta s obiljem znanja o aromama poput samostanskih ljekarni, povijesnih ljekarni, povijesnih knjižnica, botaničkih i ljekovitih vrtova u regijama Europe gdje takvo znanje potiče interkulturni i interreligijski dijalog od davnina.

„Europska ruta povijesnih ljekarni i ljekovitih vrtova je prekrasno, povijesno putovanje otkrića koje povezuje narode i kulture Europe. Ovih ćemo dana u Rijeci pokazati veliki potencijal kulturne i prirodne baštine, materijalne i nematerijalne, za promicanje identiteta, društvene kohezije i ljudskog razvoja u Europi, uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja i druge međunarodne sporazume poput Europskog zelenog plana”, naglasila je María Luisa Vázquez de Ágredos Pascual, direktorica Aromas Itinerarium Salutis, udruge osnovane na Sveučilištu Valencija, koja je nositelj projekta. Danas okupljaju sudionike iz Hrvatske, Italije, Španjolske, Rumunjske, Portugala, Švicarske, Bugarske, Francuske, Mađarske, Litve te Bosne i Hercegovine, a projekt je u procesu kandidature za dobivanje certifikata kulturne rute Vijeća Europe.

Osim niza predavanja, drugo izdanje „Hygeia Legacy“ foruma organizirano je s ciljem poticanja znanstvene i stručne aktivnosti članova te otvaranja novih mogućnosti za suradnju i razmjenu ideja.

„Iznimno smo ponosni što dio ovog vrijednog projekta i što smo ga uspješno organizirali baš kod nas u Rijeci, JGL-u i JGL Muzeju farmacije. Vjerujemo da ćemo kandidaturom rute pri Europskom vijeću, dijeljenjem znanja o farmaciji, kao i prenošenjem istog na naredne generacije zaista doprinijeti očuvanju naše ljekarničke baštine i afirmaciji ljekarničke struke, što i jest osnovna misija JGL Muzeja farmacije“, naglasila je Eva Usmiani Capobianco, članica Upravnog odbora JGL-a koja upravlja projektom razvoja JGL Muzeja farmacije, dodajući kako se nada da će ruta, ukoliko dobije europski certifikat, doprinijeti razvoju turizma u našem gradu, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Komentari