Jadran d.d. uskoro kreće na burzu

Najviše pozornosti svakako je privukla odluka kojom je Skupština ovlastila i zadužila Upravu da svih preko 49 milijuna dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna uvrsti na službeno tržište Zagrebačke burze

158

Jadran d.d. iz Crikvenice, turistička tvrtka koja u vlasništvu na crikveničkoj rivijeri ima 8 hotela, 2 autokampa i turističko naselje, održao je Glavnu skupštinu u hotelu „Omorika“. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imali su svi dioničari temeljem poziva objavljenog u Narodnim novinama i službenoj web stranici društva, a vlasnička struktura Jadrana d.d., u kojoj gotovo 80% dioničara drži Republika Hrvatska zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju, dozvoljava da je za održavanje Skupštine dovoljno da u radu Skupštine sudjeluje taj većinski dioničar međutim na Skupštini su sudjelovao je i dio malih dioničara.

Skupština je primila na znanje iscrpno izvješće Uprave za 2015. godinu koje je podnio predsjednik Uprave Dino Manestar, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2015. godinu, prihvaćen je izvještaj revizora koji je istaknuo mišljenje da financijski izvještaji Jadrana istinito i objektivno prikazuju financijski položaj Jadrana, njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove te da su u skladu sa važećim propisima te je dana razrješnica Upravi i Nadzornom odboru čime su dioničari pokazali da su zadovoljni načinom na koji Uprava i Nadzorni odbor vode Jadran d.d. Također, potvrđena je odluka da se dobit ostvarena u 2015. godini u iznosu od 2,6 milijuna kuna rasporedi na zadržanu dobit koja sada ukupno iznosi 8 milijuna kuna.

Na Skupštini je donesena i Odluka o povećanju temeljnog kapitala za 542 tisuće kuna obzirom da Uprava i dalje provodi Stečajni plan prema kojem se vjerovnici prvog višeg isplatnog reda – bivši i sadašnji radnici namiruju 50% u dionicama, a 50% u novcu. Obzirom da je Uprava u srpnju ove godine, dvije i pol godine prije roka, isplatila bivšim i sadašnjim radnicima 30,5 milijuna kuna isplatom u novcu, ovo povećanje temeljnog kapitala odnosi se na one vjerovnike koji su nakon zaključenja stečajnog postupka pristali na ovakav način namirenja te se nagodili sa Jadranom d.d. te time prekinuli sporove.

Najviše pozornosti svakako je privukla odluka kojom je Skupština ovlastila i zadužila Upravu da svih preko 49 milijuna dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna uvrsti na službeno tržište Zagrebačke burze što je bio prvotni zahtjev malih dioničara obzirom da su postali dioničari upravo namirenjem 50% svojih stečajnih tražbina kroz dionice.

”Izuzetno sam zadovoljan današnjom potvrdom i podrškom našem radu u prošloj godini od strane dioničara. Od izlaska iz stečaja prije dvije i pol godine napravljeni su veliki pomaci u poslovanju, pokrenute su investicije u naše objekte, prije roka su isplaćena potraživanja bivših i sadašnjih radnika, povučena je izvanredna revizija od strane dijela nezadovoljnih bivših radnika koji su time pokazali da su prepoznali kvalitetu upravljanja Jadranom, unaprijeđeno je poslovanje što se vidi i kroz financijske pokazatelje, a kontinuirano radimo i na podizanju stupnja transparentnosti poslovanja Jadrana koji je godinama poslovao u velikim problemima. Danas je Jadran moderna, uspješna i proaktivna turistička kompanija koja provodi zacrtane planove i zato i ovim putem zahvaljujem svim dioničarima na podršci, ali i menadžmentu i zaposlenicima bez kojih bi bilo nemoguće postizati ovakve rezultate. Pred nama su veliki izazovi, a to je provedba investicija za sljedeću godinu, rad na uvrštavanju dionica na Zagrebačkoj burzi te završetak već započetog procesa dokapitalizacije kojim želimo privući kapital na tržištu za provedbu zacrtanih investicija nakon 2018. godine”, izjavio je Dino Manestar, predsjednik Uprave Jadrana d.d.

U Upravi Jadrana d.d. najavljuju da će odmah krenuti sa izradom potrebne dokumentacije za uvrštavanje dionica na burzu te očekuju da će dionice biti uvrštene iza Nove godine, a vjeruju da će iste dobro kotirati obzirom da kompanija posluje stabilno, ima jasno zacrtane ciljeve kroz Strateški poslovni plan do 2025. godine te kontinuirano radi na poboljšanju svojih proizvoda i usluga.

Komentari