U potrazi za boljim životom, “trbuhom za kruhom” i naravno, većom plaćom, jaz između razvijenih država članica Europske unije i onih siromašnijih postaje sve veći i očitiji, a to se najviše vidi kroz iseljavanje i useljavanje radne snage iz jedne zemlje u drugu zemlju.

Prema podacima Eurostata, bruto satnica u Europskoj uniji varira od 4,1 euro, koliko iznosi trenutno u Bugarskoj, do 40,7 eura, koliko je u Njemačkoj.

Radnik u Njemačkoj prema tim podacima zaradi gotovo pet puta više nego u Hrvatskoj gdje je prosječna satnica 9,6 eura. Za usporedbu, valja istaknuti i Norvešku koja nije članica EU-a, ali je europski rekorder sa satnicom u iznosu od 51,2 eura.

Uz Bugarsku i Hrvatsku među zemljama koje imaju najniže satnice u Europi su Rumunjska (5 eura), Litva (6,8), Latvija (7,1 euro), Mađarska (7,5) te Poljska (8,6).

Na suprotnoj strani ove ljestvice su, uz spomenutu Njemačku, Belgija sa satnicom od 39,1 euro, bogati Luksemburg (36,2) i Švedska (37,4) te hrvatskim iseljenicima atraktivna Irska gdje je prosječna cijena sata rada 30 eura.