Grad Rijeka daje poduzetnicima dva milijuna kuna nepovratnih subvencija

95

Grad Rijeka raspisao je Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za poduzetnike za što je iz proračuna Grada Rijeke u ovoj godini osiguran iznos od 2 milijuna kuna.

Grad Rijeka ovaj Javni poziv provodi putem Odjela za poduzetništvu već 14 godina, a temelj za objavu Javnog poziva je devet mjera koje su sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koji je Grad Rijeka donio 2008. godine. Program je tijekom vremena mijenjan i nadopunjavan s potrebama i interesima poduzetnika te s izmjenama u vidu uvođenja kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje prijava.

Program ukupno obuhvaća 23 mjere, a najveći segment se odnosi upravo na dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima koje se dodjeljuju s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Na Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za poduzetnike mogu se prijaviti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke te udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

U okviru ovog Javnog poziva subvencionira se certificiranje proizvoda i procesa; izgradnja brenda proizvoda i/ili usluga; poticanje udruživanja gospodarskih subjekata; uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje; troškovi implementacije industrijskog dizajna; nabava i ugradnja strojeva i opreme; troškovi poduzetnika početnika; troškovi izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Sustav nepovratnih subvencija provodi se kroz dodjelu potpora poduzetnicima u visini od 50 do 80 % realiziranih troškova, ovisno o pojedinoj mjeri. Svaki prijavitelj može se prijaviti na najviše dvije mjere, a maksimalan iznos subvencije može biti 75.000 kuna.

Prijave se zaprimaju od 17. rujna do 7. listopada 2021. godine i to on line putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu e-usluga na kojem se nalazi više informacija o Javnom pozivu te link za prijavu.

Koje su novine ovogodišnjeg Javnog poziva u odnosu na prijašnje godine objasnio je savjetnik za razvoj poduzetništva u Odjelu za poduzetništvo Grada Rijeke, Dario Dobrilović: „Ove godine povećali smo minimalni iznos pojedinačnih računa koji se priznaju u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 500,00 kuna, odnosno 1000,00 kuna bez PDV-a, ovisno o pojedinoj mjeri. Iznimka su računi za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID 19, a koji moraju biti isti ili veći od 200,00 kuna bez PDV-a. Također, ove godine, moram naglasiti kako će se nepotpune prijave odbacivati. Proteklih godina postojala je mogućnost naknadne nadopune dokumentacije u prijavi, međutim ove godine to više neće biti moguće, stoga apeliram na sve prijavitelje da pripreme potpunu dokumentaciju na vrijeme. I zadnja novina odnosi se na potpisivanje ugovora s korisnicima mjera. Nakon što gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za ocjenu projekata donese odluku o dodjeli subvencija, sa korisnicima će Grad Rijeka potpisati ugovor o dodjeli nepovratnih subvencija“, objasnio je Dobrilović.

Pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić istaknula je kako broj prijava na ovaj Javni poziv svake godine raste te pozvala zainteresirane da se prijave što prije. „Ukoliko se prilikom završetka Javnog poziva dogodi da pojedini prijavitelji budu imali isti broj bodova, prednost će biti dana onima koji su se ranije prijavili“, rekla je Sertić i dodala kako je prošle godine zbog pandemije koronavirusa kao dio ovog Javnog poziva bio uveden i kriterij za očuvanje radnih mjesta. „Ove godine, s obzirom na mjere koje se za to provode na nacionalnoj razini kao i na činjenicu da je prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj nezaposlenih na području Grada Rijeke sveden na predpandemijsku razinu iz ožujka 2020. godine, kroz ove mjere ove godine veći naglasak stavljamo na generiranje novih radnih mjesta“, zaključila je Sertić.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu bit će objavljena na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem elektroničke pošte.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav „sms info-poduzetnik“ i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

Dodatne informacije moguće je dobiti i na broj telefona 209-214 i 209-592.

Valja dodati kako je od 2008. godine putem Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima dodijeljeno 1450 subvencija u vrijednosti nešto većoj od 20,4 milijuna kuna.

Komentari