Detalji novog Zakona o radu: Za rad od kuće morat će vam biti plaćen trošak režija!

141

Nacrt prijedloga novog Zakona o radu jučer je dostavljen socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima, a predviđa niz značajnih promjena na tržištu rada. Podsjetimo, od početka pandemije uveden je i rad na daljinu koji je bio glavni razlog za donošenje novog Zakona o radu.

Novim Zakonom o radu, kako doznaje Jutarnji list, ograničit će se sklapanje ugovora na određeo i skratiti otkazni rok na sedam dana ukoliko radnik dobije otkaz zbog skrivljenog ponašanja.  Isto tako, u slučaju izvanrednog otkaza kojeg daje poslodavac zbog povrede radnih obveza uvodi se mogućnost privremenog udaljenja radnika s posla, ali uz priznavanje svih prava iz radnog odnosa. Nadalje, radni odnos neće automatski prestajati s navršenih 65 godina i 15 godina radnog staža, a ako radnik koji ima uvjete za starosnu mirovinu dobije otkaz, neće imati pravo na otpremninu.

Što se tiče rada na određeno, radnik bi s ugovorom na određeno vrijeme smio raditi najviše tri godine, a razdoblje između dva uzastopna ugovora koje se ne smatra prekidom produljit će se na tri mjeseca. Propisana je i obveza utvrđeivanja objektivnog razloga za sklapanje prvog ugovora na određeno što do sada nije bio slučaj. Broj dozvoljenih prekovremenih sati diže se na 200, a za to po kolektivnih ugovorima uopće nema ograničenja. Novim Zakonom o radu uvodi se i pravo radnika da za poslodavca bude nedostupan izvan radnog vremena, a predviđa se i lakši prijelaz s punog na nepuno radno vrijeme na zahtjev radnika. Roditelji koji skrbe o djeci te radnici koji skrbe o starijim i bolesnim članovima obitelji moći će raditi nepuno radno vrijeme, a pritom imati sva radnička prava s 5 dana dodatnog dopusta.

Što se tiče rada od kuće predviđa se rad na izdvojenom mjestu ili nekom drugom prostoru. Radnik može obaljati dio ili sve ugovorene poslove radom na izdvojenom mjestu kada to omogućava narav posla i ukoliko je utvrđen nizak rizik prema propisima o zaštiti na radu. Za takav se rad sklapa ugovor u pisanom obliku, a u njemu trebaju biti predviđene i naknade troškova za utrošenu električnu energiju, vodu i komunalne pristroojbe kao i drugi troškovi radnika. U slučaju pak nastanka više sile, poput primjerice pandemije, poslodavac može bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada, ali najviše do 30 dana. Roditelji djece do osam godina mogu zatražiti rad od kuće, a poslodavac ih može odbiti samo iznimno, i to pisanim obrazloženjem, javlja Jutarnji list.

Novi Zakon o radu trebao bi biti donesen do ljeta iduće godine.

L.B.

Komentari