U Rijeci predstavljen projekt “Ravnopravnost svima”

18

Na 11. sjednici Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova voditeljica programa u udruzi LORI Antonija Stojanović Almesberger predstavila je projekt „Radnopravnost svima“ koji je usmjeren na osvješćivanje i informiranje zaposlenica, zaposlenika i rukovoditelja o važnosti stvaranja prijateljskog i uvažavajućeg radnog okruženja za sve, s naglaskom na LGBTIQ osobe.

Projekt provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske, a cilj mu je doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju. Projekt je svojevrsni nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile organizacije civilnog društva, a koji je rezultirao razvojem Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu.

„Da je ovo tema s kojom se treba baviti pokazuju i rezultati istraživanja o uvjetima na radnom mjestu za LGBTI osobe u Republici Hrvatskoj koje je pokazalo da je 75.1% ispitanih LGBT osoba doživjelo neki od oblika diskriminacije, uznemiravanja i/ili zlostavljanja na radnom mjestu rekla je predsjednica županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Gordana Saršon.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti su edukacije poslodavaca, koje su trenutno u tijeku. Edukacije su namijenjene voditeljima/icama te zaposlenicima/icama u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru, a temelje se na metodologiji organizacije Tumba koja koristi edukativni teatar u svrhu senzibilizacije o prednostima raznolikog i prijateljskog radnog okruženja. Edukacija na kreativan i poticajan način približava temeljne pojmove te dinamiku i načine kreiranja uključive radne okoline kako bi se sudionike/ice osnažilo da prepoznaju i utječu na često nevidljivu i neosviještenu socijalnu izravnu i neizravnu diskriminaciju LGBTIQ osoba u radnoj sredini koja nerijetko rezultira i socijalnom izolacijom odnosno isključivanjem, čime se (često nesvjesno) krše prava LGBTIQ osoba te urušava kreativni potencijal cijelog radnog kolektiva.

„Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da upravo one organizacije koje afirmiraju rodnu ravnopravnost i provode politike raznolikosti i uključivosti bilježe porast zadovoljstva zaposlenih radnim mjestom, njihovu snažniju povezanost s organizacijom te veću kreativnost i produktivnost“ zaključila je Saršon

Komentari