U Rijeci kreće organizirano prikupljanje božićnih drvaca

15

Od 9. do 20. siječnja KD Čistoća Rijeka, kao i proteklih godina, organizirano prikuplja božićna drvca po završetku  božićno-novogodišnjih blagdana.

Građani drvca mogu odložiti pored spremnika za preostali otpad koje uobičajeno koriste. U tablici su naznačeni termini po mjesnim odborima Grada Rijeke u kojima će se odvijati organizirano prikupljanje. Prikupljanje će se odvijati tijekom svakog dana, osim nedjeljom.

Građani također drvca mogu i samostalno donijeti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8.00 do 20.00 sati), odnosno Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, odnosno subotom od 8.00 do 13.00 sati).

Molimo građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u posude za preostali otpad niti one za odvojene vrste otpada, kao niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljujemo.

Termini i lokaliteti organiziranog prikupljanja božićno-novogodišnjih drvaca dostupni na mrežnim stranicama KD Čistoće.

 

Komentari