U koji kontejner se odlaže tetrapak?

34

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno otpad odvojiti prema vrstama otpadaka, a često se događaju greške kod recikliranja tetrapaka.

Prema neslužbenim podacima, u Hrvatskoj se reciklira tek 17% otpada, a Europska komisija ima cilj do 2020. reciklirati 50% komunalnog otpada.

Čistoća je na svojoj službenoj stranici pojasnila da se tetrapak, odnosno takva višeslojna ambalaža odlaže u žute spremnike, u prijevodu, spremnike za plastiku. Valja napomenuti da Čistoća upućuje na to da se u spremnik za plastiku odlažu i konzerve od hrane, limenke od pića te stiropor, ambalaže oko kojih također građani često imaju dileme.

 

Komentari