Poziv dobrovoljnim davateljima krvi koji su preboljeli koronu

4

Pozivaju se dobrovoljni davatelji krvi koji su preboljeli COVID-19, a od prestanka simptoma bolesti ili laboratorijski potvrđene infekcije SARS- CoV-2 je prošlo 28 dana da se jave u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka.

U tijeku su pripreme vezane uz prikupljanje konvalescentne plazme od osoba koje su preboljele COVID-19, a svi potencijalni davatelji moraju zadovoljiti kriterije za odabir dobrovoljnih davatelja krvi. Konvalescentna plazma je krvni pripravak koji će se primjenjivati u liječenju oboljelih od COVID-19.

Plazma će se prikupljati, proizvoditi i pohranjivati sukladno
svim stručnim zahtjevima, važećom hrvatskom legislativom i smjernicama Europske komisije.

Zainteresirani se mogu javiti radnim danom od 8 do 14 sati uz
prethodnu najavu na brojeve 051/ 658-197 ili 051/658-354.

Komentari