Posudba građe u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka

Osim korištenja u čitaonicama, knjižnica nudi i alternativne načine dostupnosti obveznog primjerka.

54

Pravilnik o obveznom primjerku stupio je na snagu polovicom 2020. godine, a Sveučilišna knjižnica Rijeka počela ga je primjenjivati od 1. veljače 2021. godine, od otvaranja knjižnice nakon preuređenja prostora.

VAŽNO!

Pravilnik jasno kazuje da se građa pristigla u knjižnicu obveznim primjerkom može koristiti samo u prostoru knjižnice, a jednako se primjenjuje i u ostalim sveučilišnim knjižnicama javnih sveučilišta u RH.

Upravo zbog primjene pune zakonske regulative u RH, Sveučilišna knjižnica pristupila je preuređenju prostora prije nego  je Pravilnik u potpunosti počela primjenjivati,  kako bi korisnicima osigurala siguran i ugodan radni prostor za korištenje građe.

Osim korištenja u čitaonicama, knjižnica nudi i alternativne načine dostupnosti obveznog primjerka, što je prikazano u priloženom dokumentu.

Komentari