Ne zaboravite da se sutra pomiče sat!

22

Sat će se pomaknuti unatrag u nedjelju u 3 sata ujutro, tako da će se 3 sata, računati kao 2. Ljetno računanje vremena prestaje sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena, a ponovno se vraća 28. ožujka 2021.

Zimskim računanjem vremena električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi, a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi, navodi se na stranicama HEP-a.

S promjenom sata više nema obaveze paljenja svjetala na automobilima. Novi zakon paljenje i gašenje svjetala regulira u datumskom razdoblju, od 1. studenog do 31. ožujka, a ne po promjenama zimskog i ljetnog računanja vremena.

Komentari