Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka na privremenoj adresi, do daljnjega svi dijagnostički pregledi obavljaju se u riječkoj Poliklinici

265
kbc rijeka

Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka privremeno je ispražnjena, a neurološki bolesnici raspoređeni su po drugim odjelima. Do daljnjega će se svi dijagnostički pregledi – dopler, TCD, EMNG, EEG, VEP, BAER, SSEP – obavljati u Poliklinici Rijeka (1. kat).
Kontakt-telefoni ostaju isti: 051/658-482, 658-462, 658-317.

Dnevna bolnica Klinike za neurologiju također je privremeno preseljena u riječku Polikliniku (051/658-303).

Neurološki pacijenti koji svoju terapiju moraju podići u ljekarni Klinike, to mogu učiniti u ljekarni Klinike za internu medicinu na riječkom lokalitetu (glavna zgrada, 2. kat).

Tajništvo Klinike za neurologiju radi zajedno s tajništvom Klinike za internu medicinu.

 

Komentari