Zbog radova do kraja listopada kraći prekidi isporuke električne energije u dijelovima Rijeke

147
žarulja

Do 31. listopada HEP ODS d.o.o. provodit će aktivnosti na prebacivanju elektroenergetskog sustava na 20 kV napon na području mjesnih odbora Brašćine-Pulac, Drenova, Škurinje, Škurinjska Draga, Belveder, Brajda-Dolac, Centar-Sušak, Trsat, Kozala, Orehovica, Školjić-Stari Grad i Luka.

Za vrijeme izvođenja radova na navedenim područjima dolazit će do kraćih prekida u isporuci električne energije.

Radovi se planiraju izvoditi radnim danima u vremenu od 08:00 do 18:00. Slijedom navedenoga na pojedinim gradskim raskrižjima, dolazit će do obustave napajanja električnom energijom semaforske signalizacije. Predviđeno maksimalno trajanje obustave napajanja bit će do 30 min.

Detaljnije, dnevne obavijesti o isključenju, građani mogu pogledati na web stranici HEP-a https://www.hep.hr/ods/bez-struje/19.

Navedeni radovi su završetak dugogodišnjeg ulaganja u elektroenergetsku mrežu grada Rijeke, a koji za cilj imaju poboljšati kvalitetu električne energije i smanjiti gubitke u elektroenergetskom sustavu.

Komentari